ครม.ทุ่ม5.8พันล้านจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคสู้โควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

12​ ม.ค.64​ -  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า​ คณะรัฐมนตรี (ครม.)​ อนุมัติกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 5,816.3631 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  เฉพาะในส่วนของรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่เน้นในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย การคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วย การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยตรง ประกอบด้วย ค่าสิ่งก่อสร้างไม่เกิน 389.3071 ล้านบาท และค่าครุภัณฑ์ไม่เกิน 5,427.0560 ล้านบาท 

การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย1.การปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  หอพักผู้ป่วยวิกฤติ ปรับปรุงห้องแยกโรค การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ปรับปรุง ARI Clinic และจัดสถานที่และระบบการบริการให้อยู่ภายใต้มาตรการการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปรับปรุงห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ออกแบบพื้นที่ในการติดตามอาการที่ต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ อาทิ แยกสัดส่วนงานบริการทันตกรรม  ผ่าตัด ให้ปลอดภัยตามมาตรฐานขณะปฏิบัติหัตถการ​ 2.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตและให้ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย เครื่องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจเพื่อเพิ่มความแม่นยำ และความปลอดภัยในการใส่ท่อช่วยหายใจ อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบฟอกอากาศและกรองอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาทิ Isolation เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรม RT CPR เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอโมสแกน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อาทิ รถพยาบาล​ 3.ค่าใช้จ่ายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอ ในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม และรักษาพยาบาล เพื่อลดการแพร่ระบาดในวงกว้างด้วย

นอกจากนี้ครม.ได้เห็น ชอบในหลักการของรายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการเฝ้าระวัง ติดตาม ควบคุมกำกับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ โดยมีกรอบวงเงินไม่เกิน 429.6171 ล้านบาท ทั้งนี้เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขขอรับการจัดสรรแหล่งเงินเพื่อดำเนินการจากแหล่งเงินอื่นๆตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอนุชา​ กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลให้มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเตรียมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการในการบำบัดรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค ของหน่วยบริหารสาธารณสุขให้พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย


"เหงาเหลือเกิน"....ขอบ่นซักคำเหอะ! ก็ทำไมจะไม่เหงาล่ะครับ เข้ามาโรงพิมพ์ มืดตึ๊ดตื๋อ ไม่มีใครมาทำงานซักคน! เคยเห็นแต่บริษัท "ลอยแพพนักงาน" หรือผมเป็นรายแรกที่ถูก "พนักงานลอยแพ"?

เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด