สทศ.ขอข้อมูลประวัติเดินทาง  ผู้เข้าสอบขอตั๋วครูรุ่นแรก ป้องกันโควิด


เพิ่มเพื่อน    


14ม.ค.64- นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู หรือ การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 โดยจะจัดสอบวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศผลสอบวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งการจัดสอบครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 7,263 คน ใน 5 สนามสอบ ดังนี้ สนามสอบกรุงเทพฯ 2,626 คน จังหวัดขอนแก่น 1,751 คน จังหวัดสงขลา 1,157 คน จังหวัดเชียงใหม่ 944 คน และ จังหวัดนครราชสีมา 785 คน ซึ่ง สทศ.ในฐานะผู้ดำเนินกระบวนการการทดสอบ เราพร้อมที่จะจัดสอบขอตั๋วครู และเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 สทศ.ได้ออกมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตั๋วครูอย่างเข้มข้น

นางศิริดา กล่าวต่อว่า โดยขอให้ผู้เข้าสอบที่มีบุคคลในครอบครัวอาศัยอยู่บ้านเดียวกันที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและประเทศอื่นตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือประเทศที่อาจประกาศเพิ่มเติมภายหลังให้แจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ณ กองอำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อที่สนามสอบจะได้เตรียมห้องสอบให้เหมาะสม ให้ผู้เข้าสอบและบุคลากรประจำสนามสอบสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยสบู่ ส่วนผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และไปรายงานตัว ณ กองอำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อให้ศูนย์สอบประเมินอาการและพิจารณาจัดเตรียมสถานที่สอบให้เหมาะสม และขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือในช่วงอยู่ในสนามสอบ

“ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังรุนแรงอยู่ สทศ.ก็เป็นห่วงผู้ที่จะเข้าสอบทุกคน ดังนั้น สทศ.จึงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด 19 เป็นรายวัน เพื่อดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันได้ และถ้าใกล้วันสอบสทศ.ก็จะต้องหารือกับทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วย”ผอ.สทศ. กล่าว


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'