'ดร.ปฐมพงษ์'ชี้ทางออกแก้ปัญหาบ่อนพนันต้องปฏิรูปตำรวจให้สังกัดจังหวัดตนเอง


เพิ่มเพื่อน    


15 ม.ค.64 - ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ นักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า  ปฏิรูปตำรวจคือทางออกครับ:
ถ้าเป็นไปได้หลักๆ น่าจะยึดอังกฤษเป็นต้นแบบ

๑.ให้ตำรวจในแต่ละจังหวัดสังกัดจังหวัดของตนเอง ไม่ต้องมียศสูงๆ มาก มีเท่าที่จำเป็น

๒.ให้ตำรวจในแต่ละจังหวัดทำงานตามนโยบายของสภาท้องถิ่น

๓.ให้สภาท้องถิ่นประเมินการทำงานของตำรวจ ไม่ใช่ส่วนกลางประเมินเพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้ดีว่าตำรวจทำงานแล้วประชาชนในท้องถิ่นพอใจแค่ไหน

๔.ให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจพิจารณาบรรจุและไล่ออกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

ถ้าทำได้ ตำรวจก็ไม่ต้องไปเอาใจนาย ไม่ต้องจ่ายส่วยเพื่อเลื่อนตำแหน่ง แต่ทำงานรับใช้สภาท้องถิ่นซึ่งเป็นคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนประชาชนแทน ต้องหาวิธีทำให้สภาท้องถิ่นเข้มแข็งเพื่อสกัดนักธุรกิจในท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นและตำรวจท้องถิ่นที่จะมีอิทธิพลมากจนเปิดบ่อนเองด้วย

ปัญหาบ่อนพนันแม้จะแก้ไม่ได้หมด แต่สามารถทำให้ลดลงได้ถ้าผู้มีหน้าที่ปราบปรามทำงานตามหน้าที่จริงและถูกประเมินการทำงานจริงจังครับ

 

 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'