พาณิชย์ชวนผู้บริโภค “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” เลือกใช้หน้ากากผ้า หน้ากากทางเลือก ช่วยชาติ ช่วยชุมชน


เพิ่มเพื่อน    

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับศิลปินดารา อาทิ เกรท วรินทร ,หมอก้อง สรวิชญ์ , หมิง จิรกิติยา , และเบน สันติราษฏร์   ร่วมรณรงค์การใช้หน้ากากผ้าหน้ากากทางเลือกพร้อมด้วยผู้นำชุมชน จากหมู่บ้านที่ทำมาค้าขายและตลาดในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ประชาสัมพันธ์ผู้บริโภคยุคใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” รณรงค์ใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากทางเลือก ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย ได้ใช้เป็นลำดับแรก

 

 

ทั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าฝีมือการตัดเย็บจากเครือข่ายกรมการค้าภายใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่บ้านทำมาค้าขายกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ที่ได้นำเอาเศษผ้าจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อย่างผ้าฝ้ายพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมพื้นบ้านย้อมสีธรรมชาติ มาออกแบบทำหน้ากากผ้า นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) ที่มีการสนับสนุนใช้ผ้าพื้นถิ่นของชุมชนต่างๆมาผลิตหน้ากากผ้าขาย มามอบให้นายกรัฐมนตรี  ซึ่งนอกจากจะใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 แล้วยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง

โดยนายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ได้ส่งผลให้ประชาชนกลับมามีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน กรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถใช้หน้ากากผ้าหรือหน้าหรือหน้ากากทางเลือกทดแทนได้ เพื่อลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  แก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้ได้ผลอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคยุคใหม่หันมาใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกทดแทน และจะส่งผลให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีความเพียงพอต่อการใช้ในประเทศโดยเฉพาะบุคลากรทางแพทย์ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย.


เห็นข่าว รฟม. "รื้อวัด" ทำสถานีรถไฟฟ้าแล้วตกใจ! วันนี้ ขอคุยหน่อย วัดที่ว่านี้คือ "วัดเอี่ยมวรนุช" ตรงสี่แยกบางขุนพรหม พื้นที่วัดมีซัก ๒ ไร่ ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้?

'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง