‘ม็อบเด็กเลว’! บุกศธ.ล้างครู ‘พระคุณ’น้อย


เพิ่มเพื่อน    

 นายกฯ ส่งสารถึงครู ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคม ขณะที่นักเรียนเลวบุกกระทรวงศึกษาธิการ ติดป้าย "เอาความเจ็บปวดคืนไป เอาความปลอดภัยหนูคืนมา” เอาไม้เรียวมากอง สาดสีแดง อ้างครูได้ทำร้ายเด็กมีเยอะกว่าด้านที่มีพระคุณต่อนักเรียน

    เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 ว่า ครูเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ และมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ครูยุคใหม่จึงต้องเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงศาสตร์สาขาต่างๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วน เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
    รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูง ดังนั้น อนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษา และการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย
    วันครูปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครูจึงต้องได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้ ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคม และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ได้ดำเนินรอยตาม เพื่อเป็นคนเก่งคนดี มีความทันสมัย มีคุณธรรมประจำใจ และเป็นอนาคตของชาติ
    “เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 ผมขอส่งความปรารถนาดี และกำลังใจมายังคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน"
     ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนเลวได้จัดกิจกรรม “พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส วันครูปีนี้ขอมอบ 'ของขวัญ' คืนครู" โดยมีการติดป้ายผ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ระบุข้อความว่า “เอาความเจ็บปวดคืนไป เอาความปลอดภัยหนูคืนมา” และ “วันครูปีนี้ หนูขอครู อย่าทำร้ายหนู”
    โดยมีการนำไม้เรียวมากองไว้บริเวณหน้าป้ายกระทรวง และนำสีแดงสาดใส่ รวมถึงมีนักเรียนหญิงสวมชุดนักเรียนนำสีแดงราดใส่ตัว เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อสะท้อนปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน พร้อมเปิดเพลงพระคุณที่สามขณะทำกิจกรรม ขณะที่การรักษาความปลอดภัย ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.ดุสิต ประมาณ 20 นาย ดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
    นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ หรือมิน แกนนำกลุ่มนักเรียนเลว เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันครู คือวันที่ 16 ม.ค. ของทุกปี กลุ่มนักเรียนเลวจึงมาจัดกิจกรรมเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าครูไม่ได้มีแค่ด้านที่มีพระคุณต่อนักเรียนเพียงด้านเดียว ยังมีด้านที่ครูได้ทำร้ายสร้างความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนอีก อาจมีเยอะกว่าด้านที่มีพระคุณต่อนักเรียนด้วยซ้ำ จึงได้สะท้อนสิ่งนี้ให้สังคมได้เห็น ให้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรู้และแก้ไข
    ผู้สื่อข่าวถามถึงก่อนหน้านี้ที่ถูกตำรวจเชิญตัวไปคุย มีผู้ปกครองไปด้วยหรือไม่ และเหตุที่จัดกิจกรรมต่อได้ นายลภนพัฒน์ ระบุว่า งานนี้ไม่มีผู้ปกครองมากำกับอยู่ด้วย ส่วนตัวไม่ได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เบื้องต้นคาดว่ามีการเจรจาเบื้องต้นสามารถให้ทำกิจกรรมได้ แต่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
    ด้าน น.ส.กัลยกร สุนทรพฤกษ์ สมาชิกกลุ่มนักเรียนเลว เปิดเผยว่า จากที่ได้ไปพูดคุยเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าหน้าตำรวจขอให้ยุติการชุมนุม เก็บของให้เรียบร้อย โดยจะไม่มีการดำเนินคดี เนื่องจากเห็นว่ายังเป็นกลุ่มเยาวชนอยู่ แต่อนุญาตให้จัดกิจกรรมได้โดยให้เวลา 15 นาที ในการจัดกิจกรรม ส่วนที่มีการสาดสีโดนกำแพงและถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการจะมีการดำเนินคดีหรือไม่นั้น ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกระทรวงศึกษาธิการว่าจะมีการดำเนินคดีกับกลุ่มนักเรียนเลวหรือไม่.


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'