'สุดารัตน์'จี้รัฐบาลจริงใจแก้ปัญหาปากท้องเยียวยาคนทุกระดับ


เพิ่มเพื่อน    

17 ม.ค.64-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ร่ววมก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย และทีมงาน ลงพื้นที่ชุมชนพระเจน เขตปทุมวัน กทม. เดินหน้าโครงการรวมพลังสู้ภัยโควิด และรับฟังปัญหาของชุมชนที่ไม่ได้รับการแก้ไข เช่น ปัญหาสายส่งสัญญาณ ปัญหาสายไฟอยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจเกิดอันตราย จากอัคคีภัยได้ ปัญหาขยะล้นชุมชน และการค้าขายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอต่อภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เป็นภาระค่าเช่าต่างๆ ภาระรายจ่ายในครอบครัว  

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การช่วยเหลือจากภาครัฐก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งที่ปัญหาไม่ได้เกิดจากประชาชน แต่เกิดจากความบกพร่องของผู้มีอำนาจ จึงตัดสินใจเดินหน้า โครงการรวมพลังสู้ภัยโควิด โดยการเดินแจกข้าวสาร เยี่ยมพี่น้องประชาชนภายในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง อย่างน้อยที่สุดจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน  ขอเป็นปากเสียงกับคนตัวเล็ก ขณะเดียวกันจะเชิญ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เข้ามาพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน ในโครงการหลักประกันสุขภาพ หรือ30บาทรักษาทุกโรคว่า จะสามารถดูแลประชาชนได้อย่างไร ที่สำคัญจะได้ปรึกษาหารือ กับประธานชุมชน ระดมสมอง หาช่องทางเพิ่มรายได้ 

"นับแต่การบริหารราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์ทำให้โอกาสของคนตัวเล็กน้อยลง กลับกันเป็นโอกาสของเจ้าสัวที่เติบโตมากขึ้น ปัญหาของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข สิ่งที่ได้เสนอรัฐบาล ต้องจริงใจกับประชาชน ต้องตัดงบที่ไม่จำเป็นออก ระดมเงินทั้งหมดกลับเข้าสู่ระบบ เพื่อเยียวยาประชาชนในทุกระดับ รวมถึงการพักชำระหนี้ในทุกประเภท โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs อย่างน้อยที่สุด 1 ปี การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ Soft Loan ที่มีอยู่ 4ถึงแสนล้านบาท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่คนตัวเล็ก ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงยาก วิธีการช่วยเหลือของรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนให้ถูกจุด โดยเฉพาะคนตัวเล็กที่ยังขาดโอกาส ต้องตัดเงินในส่วนที่ไม่จำเป็นและนำมาใช้ดูแลประชาชน เช่นการนำเงินมาส่งเสริมมาตรการตรวจหาโควิดเชิงรุก  "


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ