สรรพสามิตรีดภาษีฉลุยรถยนต์-น้ำมันหนุนมาตรการโควิดไม่กระทบ


เพิ่มเพื่อน    

 

18 ม.ค. 2564 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ธ.ค. 63) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยยังสามารถจัดเก็บได้เกินกว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยภาษีที่ยังสามารถจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย อาทิ ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และภาษีสรรพสามิตน้ำมัน

สำหรับมาตรการของรัฐบาลในการเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการจำกัดจำนวนคน การจำกัดเวลาสำหรับการนั่งกินในร้านอาหารต้องไม่เกิน 21.00 น. รวมทั้งการห้ามดื่มสุราและแอลกอฮอล์ภายในร้าน เพื่อลดระยะเวลาในการรวมกลุ่มนั้น เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในปีงบประมาณ 2564 เพราะกรมฯ มีการจัดเก็บภาษีจากสินค้าอุปโภคบริโภคในประเภทอื่น ๆ ด้วย ซึ่งประชาชนยังมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวดีขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ขยายตัวตามไปด้วย

“มาตรการในการเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาลนั้น เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ทำให้เชื่อว่ากรมฯ จะสามารถรับมือได้ โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ” นายลวรณ กล่าว

ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ในปีงบประมาณ 2564 อยู่ที่ 6.3 แสนล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังปรับลดเป้าหมายที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริงลงมาอยู่ที่ 5.3 แสนล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ขณะที่กรมสรรพสามิตได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีด้วย

ขณะที่ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-พ.ย. 63) ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่ติดลบไม่มาก โดยกรมสรรพากรยืนยันว่าจะพยายามจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายมากที่สุดในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากโควิด-19 อาทิ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ และธุรกิจออนไลน์ โดยในปีงบประมาณ 2564 กรมสรรพากรมีเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณ อยู่ที่ 2.08 ล้านล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ระบุว่า เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ ในปีงบประมาณ2564ยังอยู่ที่ 1.04แสนล้านบาทตามที่เอกสารงบประมาณกำหนด ยังไม่รวมผลกระทบของโควิด-19และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บต่าง ๆ ถือว่ายังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสภาพเศรษฐกิจ โดยหลังจากนี้จะมีการปรับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต