151 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น จัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบรมนิวาส 20 ม.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

 

 

     วันที่ 18 ม.ค. -  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล วันที่ 20มกราคม 2563 วาระปี 2563-2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)โดยกรมการศาสนา(ศน.) เสนอต่อยูเนสโก เนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้นำกองทัพธรรม เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ซึ่งหลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์และเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวตลอดทั้งปี 2563 

             นายอิทธิพล  กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองในปี 2564 เนื่องจากในวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นวาระครบรอบ 151 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านในฐานะบุคคลสำคัญของโลก ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคมนี้  เวลา 13.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
            ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบรอบ 151 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยรับฟังพระธรรมเทศนา ทางออนไลน์และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา ณ บ้านหรือที่ทำงาน วันพุธที่ 20 ม.ค.ตั้งแต่เวลา 13.15 น. ผ่านช่องทาง FacebookLiveกรมการศาสนาhttps://www.facebook.com/Drathai.gov เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

             นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า กิจกรรมเฉลิมฉลองในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงคุณูปการและน้อมนำหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปฏิบัติและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นการเผยแพร่คุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตที่มีต่อสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ประจำวาระปี 2563-2564 อีกด้วย 


มีคำชี้แจงเรื่อง "รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า" ดังนี้ ครับ คุณ TAWATCHAI CHONGVUTICHAI ส่งข้อความผ่าน WWW.PLEWSEENGERN.COM ว่า ป๋าเปลวครับ

"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'