'สุทธิพงษ์ คงพูล'มาวินจ่อนั่งผอ. กพท.คนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

 

19ม.ค.64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ได้พิจารณาผลการคัดเลือก ผอ.กพท. โดยมีผลการคัดเลือกจากผู้สมัคร 12 คน ได้ข้อสรุปเรียงตามผลคะแนน 3 ลำดับแรก ดังนี้ลำดับที่ 1.นาย สุทธิพงษ์  คงพูล  ได้  461 คะแนน 2 นายจุฬา  สุขมานพได้  451 คะแนน และ3.นายเชิดพันธ์  โชติคุณ  ได้ 448 คะแนน

อย่างไรก็ตามซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเรียบร้อยขั้นตอนต่อไป  คณะกรรมการคัดเลือกจะเชิญ  ผู้ได้คะแนนลำดับที่ 1 มาต่อรอง รายได้ เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นซึ่งที่ประชุมบอร์ดได้มีการหารือกันในรายละเอียดอย่างมากโดยหลักคือเพื่อให้ คกก.คัดเลือกสามารถเจรจาต่อรองให้ได้บุคคลที่ดีที่สุดมารับตำแหน่งโดยไม่ให้เกิดเรื่องกรอบเงินเดือนเดิมของกพท.มาเป็นอุปสรรค

ทั้งนี้จึงมีมติที่ประชุมปรับรูปแบบรายได้ของผอ.กพท. ออกเป็น 2 ส่วน คือ  เงินเดือนคงที่  กับ  เงินเดือนที่ผันแปรตาม ผลการดำเนินงาน KPI โดยที่ประชุมได้เห็นชอบขยับกรอบอัตรา(ซึ่งเป็นอำนาจบอร์ด)ให้กว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน โดยอิงกับหน่วยงานรัฐอื่นในอุตสาหกรรมการบิน  ทั้งนี้เพื่อให้ คกก.คัดเลือกใช้ในการเจรจาต่อรองได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผู้ที่ดีที่สุดมาทำงานให้กับองค์กร  โดยไม่มีอุปสรรคจากเรื่องกรอบรายได้

นอกจากนี้ได้ย้ำให้คณะกรรการคัดเลือกรีบดำเนินการในกระบวนการที่เหลือโดยเร็วให้เสร็จภายในเดือนมกราคม2564  เพื่อให้ได้ ผอ.กพท. คนใหม่มาทำงานที่มีอยู่มากมาย  ตามนโยบายของ คกก.กบร.  และของบอร์ดกำกับ กพท.ที่ได้ให้โจทย์ไว้ในหลายมิติเพื่อใช้ประโยชน์ใน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 และธุรกิจการบิน(aviation business)ที่เหมาะแก่การปรับปรุงมาตรฐานต่างๆเพื่อเตรียมตัวรองรับอุตสาหกรรมการบินได้อย่างแข็งแรงเมื่อธุรกิจการบินกลับมาเหมือนเดิม


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่