เจ๊หน่อย' แพลมแล้ว!นโยบาย 'กลุ่มสร้างไทย' ที่กำลังจะเป็นพรรคการเมือง


เพิ่มเพื่อน    

23 ม.ค.64 - คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย  ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หากใครได้ดูพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคงเห็นด้วยกับดิฉันว่า สหรัฐให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญและความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีจึงต้องสาบานตนว่าจะพิทักษ์รักษา ปกป้อง และป้องกัน (preserve, protect and defend) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

รัฐธรรมนูญคือกติกาของประเทศ ส่วนประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมของโอกาสอันเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนอเมริกัน หากสหรัฐละเลยไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญและความเป็นประชาธิปไตย สหรัฐจะสูญเสียสถานะความเป็นผู้นำของโลกประชาธิปไตย

ข้อที่น่าสังเกตคือสุนทรพจน์ของท่านประธานาธิบดีครั้งนี้ ได้พูดถึงคำว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (unity) และคำว่าประชาธิปไตยนับสิบครั้ง แสดงให้เห็นว่าในสภาพที่อเมริกันชนมีความแตกแยก ประชาธิปไตยคือเครื่องมือเดียวที่จะใช้สร้างความปรองดองเพื่อนำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลับคืนสู่อเมริกาอีกครั้ง เพราะการเป็นมหาอำนาจจะเกิดขึ้นในสภาพที่สังคมตัวเองกำลังแตกแยกไม่ได้

ดังนั้น คำสั่งฉบับแรกๆ ที่ท่านประธานาธิบดีลงนามคือการยกเลิกบรรดากฎ กติกาที่แสดงถึงการเอารัดเอาเปรียบ เช่น การกลับเข้าสู่ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกแต่กลับถอนตัว หรือคำสั่งที่เป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น คำสั่งห้ามมุสลิม 7 ชาติเข้าสหรัฐ เป็นต้น เพราะการจะเป็นผู้นำของโลกนั้น สังคมจะสโมธานขึ้นมาก็ด้วยการยอมรับในคุณงามความดี ไม่ใช่ด้วยการมีอำนาจเพียงอย่างเดียว

สิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิบัติจะตอบคำถามท่านนายกรัฐมนตรีไทย ที่ถามว่าเพราะอะไรไทยจึงเติบโตช้ากว่าเวียดนาม เพราะการยึดอำนาจ การเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ หรือการเลือกปฏิบัติ ล้วนเป็นตัวฉุดรั้งความสามารถของคนไทย ดังนั้น หากจะนำประเทศไทยกลับมายืนในที่ที่เราเคยยืนคือเป็นผู้นำอาเซียน ไม่ใช่แค่ขอชนะเพียงเวียดนาม เราจะต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเท่าเทียมและให้โอกาสคนตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสแข่งขันกับคนตัวโต ทั้งหมดคือนโยบายของพวกเรา #กลุ่มสร้างไทย  ที่กำลังจะเป็นพรรคการเมือง


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่