เผยบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบปชต.ที่คณะราษฎรไม่เคยให้พระมหากษัตริย์ไทยมีมาตั้งแต่ต้น


เพิ่มเพื่อน    


24 ม.ค.64 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ "ดร.นิว" นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  มีเนื้อหาดังนี้
บทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่คณะราษฎรไม่เคยให้พระมหากษัตริย์ไทยมีมาตั้งแต่ต้น

ประเทศนอร์เวย์ที่ได้ชื่อว่ามึความเป็นประชาธิปไตยเป็นอันดับหนึ่งของโลก ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการมีบทบาทของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
.
ทุกสัปดาห์นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการทำงาน และรับฟังคำปรึกษาแนะนำจากพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ ตลอดจนการออกกฎหมายและการตัดสินใจใดๆในที่ประชุมแห่งนี้ จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์และการลงนามร่วมจากนายกรัฐมนตรี โดยมีองค์รัชทายาทเป็นผู้สังเกตการณ์ และจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ณ พระบรมมหาราชวัง
.
แม้พระมหากษัตริย์ได้สละพระราชอำนาจส่วนใหญ่ที่มีมาแต่เดิมให้ประชาชนปกครองร่วมกัน แต่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยยังทรงไว้ซึ่งบทบาทสำคัญของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐ ตลอดจนพระราชอำนาจในการตรวจทานและถ่วงดุลการใช้อำนาจอธิปไตยในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร
.
กว่า 88 ปีที่ประเทศไทยต้องตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ของเผด็จการหลากหลายรูปแบบและความแตกแยก เป็นเพราะคณะราษฎรไม่ได้สร้างระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง แต่กลับสร้างลัทธิรัฐธรรมนูญหลอกลวงประชาชน ไม่ได้ทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชน อีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังการลิดรอนบทบาทและพระราชอำนาจอันพึงมีของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยไปเสียทั้งหมด
.
ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อฟื้นฟูบทบาทและพระราชอำนาจอันพึงมีของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาเป็นกำลังของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยเฉกเช่นในอดีต ที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้วางรากฐานของชาติและระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่การบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบิดเบือนให้ร้ายทั้งบนดินและใต้ดินอย่างสกปรก
.
ดร.ศุภณัฐ
24 มกราคม พ.ศ. 2564
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ
อ้างอิง...
https://www.royalcourt.no/artikkel.html?tid=30068
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
https://www.britannica.com/topic/constitutional-monarchy

 


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem