สรุปผลถุงมือฉาวแสนล. พณ.หวังปปช.ฟันไอ้โม่ง


เพิ่มเพื่อน    


     ผลสอบถุงมือยางฉาวแสนล้านถึงมือ "จุรินทร์" แล้ว พร้อมส่งถึง ป.ป.ช.หวังฟันไอ้โม่งหลังฉาก หลังผลสอบได้แค่ผู้บริหาร อคส.ระดับ 8 และอดีตผู้อำนวยการ  อคส.เท่านั้น พาณิชย์เล็งจัดหนักทั้งวินัย-แพ่ง-อาญา
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้ตรวจสอบกรณีที่  พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ พุทธิยาวัฒน์ อดีตรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) และพวก จัดซื้อถุงมือยางไนไตร  500 ล้านกล่อง มูลค่า 112,500 ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจ่ายเงินค่ามัดจำสินค้า 2,000 ล้านบาทให้บริษัท การ์เดียนโกลฟส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงมือยางเสร็จแล้ว  โดยส่งผลตรวจสอบให้นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการ อคส.แล้ว ซึ่ง อคส.ได้ส่งผลสอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ประกอบการพิจารณาคดีที่ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างดำเนินการ และเสนอให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้ว    
    สำหรับผลการสอบสรุปว่า มีเจ้าหน้าที่ อคส.ในระดับนักบริหาร 8 จำนวน 2 คนเกี่ยวข้องกับการกระทำของ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ ส่วน พ.ต.อ.รุ่งโรจน์มีพฤติกรรมใช้อำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อถุงมือยาง ทั้งๆ ที่ตามข้อบังคับ อคส.ว่าด้วยการค้าข้าว พืชผล และสินค้าต่างๆ เพื่อการค้าปกติ พ.ศ.2526 ถ้าวงเงินที่จะจัดซื้อสินค้าเกินอำนาจที่ผู้อำนวยการ อคส.จะอนุมัติได้ หรือเกินกว่า 25  ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้เสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการ อคส. (บอร์ด อคส.) ก่อน แต่ พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ไม่ได้เสนอให้พิจารณาอนุมัติ  
    "นอกจากไม่เสนอเรื่องการจัดซื้อครั้งนี้ให้บอร์ด อคส.พิจารณาอนุมัติแล้ว ยังใช้ดุลพินิจตีความกฎหมายเพื่อให้ตนเอง ซึ่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อและจ่ายเงินค่าถุงมือยางเอง อีกทั้งยังจงใจใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการทำสัญญาซื้อถุงมือยางกับการ์เดียนโกลฟส์ และทำสัญญาขายกับผู้ซื้อทั้ง 7 ราย  โดยที่สัญญานั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2535 เรื่องการปรับปรุงแก้ไขมติ ครม.เกี่ยวกับการส่งร่างสัญญาให้ อสส.ตรวจพิจารณา"  
    มีรายงานแจ้งอีกว่า พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ยังทำสัญญาให้  อคส.เสียเปรียบ โดยสัญญาที่ทำกับการ์เดียนโกลฟส์ กำหนดให้ อคส.ชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้าใน 3 วันนับแต่วันลงนามในสัญญา แต่กลับให้การ์เดียนโกลฟส์ส่งมอบหลักประกันให้ อคส.ภายใน 7 วัน เป็นเหตุให้ อคส.ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า 2,000 ล้านบาทก่อนได้รับวงเงินประกันสัญญา ทั้งที่โดยปกติต้องส่งมอบหลักประกันในวันทำสัญญา และยังไม่กำหนดงวดการส่งมอบถุงมือยาง รวมถึงไม่ทำตามระเบียบ อคส.ว่าด้วยการจัดซื้อสินค้าเพื่อการค้าปกติ พ.ศ.2561 ซึ่งก่อนจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนงานที่รับผิดชอบต้องทำรายงานความจำเป็นและรายละเอียดต่างๆ ของการจัดซื้อเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ แต่กรณีนี้ไม่มีการเสนอเรื่อง อีกทั้งยังไม่ออกประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาจัดซื้อด้วย  
    "ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา นายเกรียงศักดิ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดแล้ว โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากพบว่ามีความผิดทางวินัยจริงจะตั้งคณะกรรมการขึ้นอีก 1 ชุดเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย  แต่ในเบื้องต้นทั้ง 3 รายเข้าข่ายมีความผิดวินัยร้ายแรง แต่  อคส.อาจมีคำสั่งให้พักงานไปก่อนจนกว่าการพิจารณาคดีทางอาญาจะสิ้นสุด"  
    สำหรับทั้ง 3 รายจะมีความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา  โดยทางแพ่งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502  มาตรา 11 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนทางอาญาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  151 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท รวมถึงมาตรา  157 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่  2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
    "อคส.พบว่าผลสอบดังกล่าวยังสาวไม่ถึงตัวบุคคลสำคัญใน อคส.ที่เป็นผู้สั่งการให้ทั้ง 3 รายจัดซื้อถุงมือยาง  ทั้งที่เจ้าหน้าที่ อคส.ทั้ง 2 รายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ซัดทอดไปแล้วว่าเป็นผู้สั่งการ แต่เชื่อว่าการพิจารณาของ  ป.ป.ช.จะสาวถึงและน่าจะชี้มูลความผิดบุคคลสำคัญรายนี้ได้แน่นอน".


เทคโนโลยี "ไอที" เปลี่ยนสังคมโลก การจะเปลี่ยนให้ได้ผล มันก็ต้องรื้อ-ทุบทิ้ง-ทำลาย "สิ่งเดิม" แล้วสร้าง "สิ่งใหม่" อย่างที่เรียก "ดิสรัปต์"

๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?