เด็กทอน ปัด 'ก้าวไกล' รับลูก 'ก้าวหน้า' หารัฐบาลดึงสถาบันโจมตีฝ่ายตรงข้าม


เพิ่มเพื่อน    

27 ม.ค.64 - เวลา 13.20 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงถึงกรณีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) ไม่สบายใจต่อญัตติในเรื่องการใช้ถ้อยคำขอเปิดอภิปรายของฝ่ายค้าน โดยต้องการให้พรรคฝ่ายค้านแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ออกจากญัตติทั้งหมดว่า พรรคก้าวไกลมีความเห็น 3 ข้อ 1.ยืนยันว่าพฤติการณ์ของรัฐบาลที่ถูกกล่าวถึงในญัตติการอภิปรายนั้น เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ไม่ใช่การอภิปรายสถาบันฯ หรือเป็นการอภิปรายที่จะส่งผลเสียหายแก่สถาบันฯ แต่เป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลหลายๆเรื่องที่มีความร้ายแรง รวมทั้งเป็นการทำลายการปกครอง ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติร์ย์ทรงเป็นประมุข 

2.ยืนยันว่าการเสนอญัตติดังกล่าว ไม่มีเนื้อหาใดที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ซึ่งระบุว่าห้ามกล่าวถึงสถาบันฯ โดยไม่จำเป็นไว้อยู่แล้ว หากประธานสภาฯมีความเห็นว่าฝ่ายค้านต้องแก้ไขถ้อยคำในญัตติ ก็ต้องอธิบายให้ชัดว่าข้อความในญัตติดังกล่าวขัดต่อระเบียบข้อบังคับตรงไหน ซึ่งเรายังเชื่อว่าประธานสภาฯยังมีความเป็นกลางและยึดมั่นในข้อบังคับอยู่แล้ว 

3.พรรคก้าวไกล จะทำหน้าที่ในการอภิปรายรัฐบาลอย่างดีที่สุด และทำหน้าที่อย่างมีวุฒิภาวะ ประชาชนจะเป็นผู้คนตัดสิน

นายชัยธวัชกล่าวว่า รัฐบาลควรหยุดนำเรื่องสถาบันฯ มาใช้โจมตีพรรคร่วมฝ่ายค้านได้แล้ว เพราะเป็นพฤติกรรมของรัฐบาลที่เป็นปัญหามาโดยตลอด ในการหยิบเรื่องสถาบันฯ มาโจมตีฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ ยิ่งทำให้เกิดปัญหาตามที่ฝ่ายค้านได้ยื่นอภิปราย คือการนำสถาบันฯ มาเป็นข้ออ้างเแบ่งแยกประชาชน นำมาเป็นเกราะปิดบังความผิดพลาด ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตัวเอง ซึ่งละเมิดหลักนิติรัฐ หลักสิทธิมนุษยชน และทำร้ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันฯ กับประชาชน ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวนี้รัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เมื่อถามว่า มีความกังวลว่าจะถูกนำเอาเรื่องนี้มาทำให้เกิดการประท้วงจนทำให้ไม่สามารถอภิปรายต่อได้หรือไม่ นายชัยธวัช กล่าวว่า ไม่ได้กังวล แต่ขอรัฐบาลอย่าใช้เรื่องนี้มาตีรวนในสภาฯ ขอให้ฟังเนื้อหาการอภิปรายให้จบ แล้วจะเข้าใจว่าเราอภิปรายรัฐบาล เราไม่ได้อภิปรายสถาบันฯ

ถามว่า ยืนยันแล้วใช่หรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้ญัตติ นายชัยธวัช กล่าวว่า เบื้องต้นพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้รับการประสานงานจากประธานสภาฯ และยังไม่ได้เห็นเอกสารใดๆทั้งสิ้น แต่เมื่อวันที่26 ม.ค. ได้ปรึกษากับเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเราก็เห็นร่วมกันว่าถ้อยคำที่เขียนในญัตติ ไม่ได้มีปัญหาใดๆ ดังนั้น หากประธานสภาฯ คิดว่ามีปัญหาและฝ่ายค้านต้องแก้ไขถ้อยคำ ต้องอธิบายชี้แจงให้ชัดเจนว่าขัดต่อข้อบังคับอย่างไร เหตุใดถึงต้องแก้ อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่น แต่ยืนยันว่าจะกล่าวถึงสถาบันฯ เท่าที่จำเป็น เราเคยมีการอภิปรายเรื่องสถาบันฯ มาก่อนแล้ว เช่น เรื่องขบวนเสด็จที่มีความกังวลเป็นอย่างมาก สุดท้ายการอภิปรายก็ผ่านมาได้ด้วยดี และการอภิปรายยังเป็นไปอย่างมีวุฒิภาวะ ดังนั้น จึงเชื่อว่าไม่มีเนื้อหาใดที่จะทำให้การประชุมเดินหน้าต่อไปไม่ได้ และการประท้วงของฝ่ายรัฐบาลก็ถือเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถามถึง การถูกตั้งข้อสังเกตที่มีการสอดรับกับการเคลื่อนไหวในเรื่องสถาบันฯ ของคณะก้าวหน้านั้น นายชัยธวัช กล่าวว่า เรื่องนี้เราเตรียมการมาสักพักหนึ่งแล้ว ไม่ได้เกี่ยวกับคณะก้าวหน้า เพราะเรามีการให้ความเห็น วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในฐานะประชาชนคนหนึ่ง และปัญหาของรัฐบาลที่มีการใช้ประเด็นสถาบันฯในทางการเมือง มีการดำเนินการมานานแล้ว ซึ่งเป็นพฤติการณ์ของรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะก้าวหน้าหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.


ศาลไม่อนุญาตให้ประกันแอมมี่ เลยอดเห็นหน้า.... "ส.ส.พรรคก้าวไกล" เอาตำแหน่งมาประกันคนจุดไฟเผาพระบรมฉายาลักษณ์ เสียดายจัง!

'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต