ผลสำรวจพบคนไทยเชื่อมั่นระบบสภามากกว่าลงถนน


เพิ่มเพื่อน    

 

31 ม.ค. 2564 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สภา หรือ ลงถนน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,677 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 - 30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา 

เมื่อสอบถามประเด็นสำคัญใน การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.7 อยากเห็นการเมืองใหม่ที่สร้างสรรค์ในสภา มากกว่านี้ รองลงมาคือ ร้อยละ 98.8 ยังมองไม่ชัดในเป้าหมายของการอภิปรายว่าจะเกิดประโยชน์อะไรแก่ประชาชน ร้อยละ 98.1 ยังไม่เห็น ดาวเด่นของฝ่ายค้านที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และร้อยละ 97.5 รับรู้ถึงความขัดแย้งของฝ่ายค้านระหว่าง พรรคเพื่อไทย กับ พรรคก้าวไกลที่จะอภิปรายรัฐบาล

ที่น่าพิจารณาคือ ประเด็นที่ประชาชนต้องการให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.8 ระบุการแพร่ระบาดของยาเสพติด รองลงมาคือ ร้อยละ 57.3 ระบุ บ่อนพนัน ร้อยละ 55.3 ระบุ การทุจริต คอรัปชั่น ร้อยละ 54.9 ระบุ การขนแรงงานเถื่อน ร้อยละ 50.1 ระบุการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด ร้อยละ 46.5 ระบุ การปฏิรูประบบราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการปล่อยปละละเลย และร้อยละ 40.6 ระบุ การปล่อยปละละเลยให้เกิดการล่วงละเมิดคุกคามสถาบันหลักของชาติ ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงจุดยืนการเมืองของประชาชน พบว่า ร้อยละ 38.0 สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งมากกว่า กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลที่มีอยู่ร้อยละ 14.1 และที่เหลือร้อยละ 47.9 เป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่
ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 99.1 เชื่อมั่นต่อ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก้ปัญหาในสภา มากกว่า การพาคนลงถนน
 


คุณหมอครับ! ทั้งคุณหมอ "โอภาส การย์กวินพงศ์" อธิบดีกรมควบคุมโรค และคุณหมอ "ไพศาล ดั่นคุ้ม" เลขาฯ อย. อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าเลยครับ

อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"
"จากรุ่นลูกถึงรุ่นแม่"
ไทยนี่แหละ "ไทยวัคซีนไทย"