YOU เทิร์น Platform รักษ์โลกอย่างยังยืน


เพิ่มเพื่อน    

     ปัญหาโลกร้อน ที่ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งขยะทั่วไปและขยะพลาสติก รวมถึงการกำจัดที่ผิดวิธี ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ดังนั้นการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ถูกวิธีจึงมีความจำเป็น ซึ่งขณะนี้หลายประเทศมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิล (Recycle) วัสดุผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ถูกใช้งานแล้ว เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

                สำหรับเมืองไทยนั้น ก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน  จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ที่ดำเนินงานโดยรัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจและจับตามองคือ “YOUเทิร์น Platform” ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่จะมุ่งมั่นเพื่อสานต่อภารกิจเดินหน้าโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือเซอร์คูลาร์อีโคโนมี (Circular Economy) ในการแก้ไขปัญหาขยะในระดับประเทศ การดำเนินงานโครงการนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

                1.การนำขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะขยะพลาสติกจากแหล่งที่มาของขยะของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน คู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น มาทิ้งที่เครื่องรับขยะแบบดิจิทัล และถังรับขยะของโครงการ หรือการจัดเก็บผ่านโครงการต่างๆ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC จากนั้นจัดเก็บขยะและขนส่งไปยังศูนย์คัดแยกขยะเครือข่ายของ GC โดยใช้ระบบขนส่ง You เทิร์น ของ GC หรือเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าขยะรีไซเคิลเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมแทนการฝังกลบ

                2.ศูนย์คัดแยกขยะทำการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องอีกครั้ง และส่งต่อไปยังโรงงานรีไซเคิล โดยจะส่งขยะพลาสติกประเภท PET และ HDPE ไปยังโรงงานของพันธมิตร และในอนาคตขยะเหล่านี้จะถูกส่งไปที่โรงงานรีไซเคิลของ GC ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลต่อไป

                3.เม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้ สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยกระบวนการอัพไซคลิง โดยเครือข่ายของ GC นอกจากนี้ปริมาณขยะทั้งหมดที่โครงการเก็บได้ สามารถนำมาคำนวณการลดลงของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

                4.ทุกขั้นตอน ในอนาคต GC จะมีการเก็บข้อมูลการดำเนินการของขยะด้วยระบบดิจิทัล เพื่อนำข้อมูลมาตรวจสอบย้อนกลับ และการจัดทำข้อมูลรีไซเคิลให้กับเจ้าของแบรนด์ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์รีไซเคิล โดยนำร่องการดำเนินโครงการในกรุงเทพฯ และระยอง จากนั้นขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

                ทั้งนี้ เพื่อให้การเชื่อมแพลตฟอร์มดังกล่าวเข้าถึงประชาชนเป็นวงกว้าง GC จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เดินหน้าโครงการพลาสติก (คืน) สุข ด้วยการทดลองวางจุดรับขยะในเฟสแรกที่ชั้น 1 อาคารเอ็นโก้ A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ด้วยการจัดวางถังเครื่องรับขยะแบบดิจิทัล ให้ทิ้งขวดพลาสติก เพื่อสะสมคะแนนในการแลกของรางวัลได้ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Digital Drop Point (Mobile Application) เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิทัลในอนาคต และตั้งจุดรับขยะพลาสติก อีกด้วย

                นอกจากนี้ ยังนำร่องที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาประชาอุทิศ-ลาดพร้าว ด้วยการตั้งจุดรับขยะพลาสติก ที่จะเป็นการคัดแยกขยะในการนำกลับไปบริหารจัดการภายใต้กระบวนการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม จุดรับขยะพลาสติกดังกล่าวมุ่งเน้นที่ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วระดับหนึ่งเป็นสำคัญ โดยหลังจากนี้จะมีการขยายการวางจุดรับขยะ ในรูปแบบเบื้องต้นไปยังสถานที่อื่นๆ และปั๊มน้ำมัน ปตท.กระจายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป

                จาก “YOU เทิร์น Platform” สู่โครงการพลาสติก (คืน)  สุข” ทำให้การทิ้งขยะพลาสติกของคนไทยมีทางเลือกที่เพิ่มขึ้นและไม่จำเจอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการขยะพลาสติกของไทยในอนาคตนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

                ดังนั้น ขยะในมือของคุณจะกลายเป็นขยะที่ไร้ค่าหรือมีคุณค่า สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่จุดรับขยะ แต่อยู่ที่เราทุกคนจะตระหนักและลงมือปฏิบัติในการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกวิธีหรือไม่.

 

 

บุญช่วย  ค้ายาดี


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"