กกต.ประกาศรับรองนายกอบจ.เพิ่มอีก 10 จังหวัด


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.พ.64 - มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​ได้พิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิ่มเติมอีก  10  จังหวัด ประกอบด้วย จ. พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล  จ. กาฬสินธุ์  นายชานุวัฒน์ วรามิตร จ.สระบุรี นายสัญญา บุญหลง  จ.นนทบุรี  พ.ต.อ. ธงชัย เย็นประเสริฐ   จ.ระนอง นายธนกร บริสุทธิญาณี  จ.อุบลราชธานี นายกานต์ กัลป์ตินันท์  จ.พิจิตร พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์  จ.น่าน  นายนพรัตน์ ถาวงศ์  จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์  จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์  เป็นนายกอบจ. 

โดยกกต.เห็นว่าสำนักงานกกต.จังหวัดยังดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จและระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่ 19 ก.พ.ที่เป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลา 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งซึ่งกกต.ต้องประกาศรับรองการเลือกตั้ง กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้หากว่ามีการกระทำทุจริต จึงประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้วจะมาพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านภายหลัง หากมีมติเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ก็จะเสนอศาลอุทธรณ์พิจารณา โดยถึงปัจจุบัน กกต.มีมติให้ประกาศรับรองนายกอบจ.รวมแล้ว 62 จังหวัด


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"