จับตาประชุมกก.เบี้ยยังชีพ'วิษณุ'เผยเตรียมปลดล็อกเบี้ยซ้ำซ้อนให้คนชรา


เพิ่มเพื่อน    


5 ก.พ.64 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าเบี้ยยังชีพ ว่า ได้เชิญหน่อยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาประชุม โดยรัฐบาลอยากทราบว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่และมีอุปสรรคอย่างไรโดยเฉพาะข้อกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นฝ่ายริเริ่มและเห็นปัญหา และการแก้ไขปัญหาเขาก็ต้องเป็นคนแก้ไข

นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อได้รับฟังแนวทางดังกล่าวทั้งหมดแล้วก็จะได้สรุปให้นายกฯรับทราบต่อไป ส่วนแนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ฟังในที่ประชุมเสียก่อน ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุป เพราะแต่ละหน่วยงานได้ข้อสรุปมาแล้วเพียงแต่วันนี้มาเล่าให้ตนฟัง

นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการพูดคุยเรื่องเบี้ยอื่นๆด้วย ทั้งเรื่องประกันสังคม เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ซึ่งอาจจะซ้ำซ้อนกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว หากมีข้อจำกัดก็จะได้มาดูกัน ซึ่งจะยอมให้รับทับซ้อนหรือไม่ก็จะได้ว่ากันเป็นเบี้ยๆไป ร่วมทั้งในการประชุมก็จะมีการถามเหตุและผลที่จะไม่ให้สองทางหรือสามทางนั่นเกิดจากเหตุอะไร