อมธ.ร่อนแถลงการณ์ จี้ปล่อย 4 แกนนำ 3 นิ้ว ชี้ 'เพนกวิน' จะเสียสิทธิการศึกษา


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.พ.64 - องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)ออกแถลงการณ์กรณีการไม่ให้ประกันตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประชาชน ระบุว่าเนื่องด้วยศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนักศึกษาธรรมศาสตร์และประชาชนที่เป็นแกนนำคณะราษฎร ในคดีการชุมนุม 19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร หลังถูกอัยการสั่งฟ้องข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 เป็นข้อหาหลัก โดยศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวว่า ”พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูง พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรง อีกทั้งการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำซ้ำๆ ต่างกรรมต่างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งหลายครา กรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว จำเลยอาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีก จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้ทราบ และคืนหลักประกัน”
   
ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 29 วรรค 2 ก็ได้รับรองหลักการนี้ไว้ว่า “ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้” รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรับรองหลักการนี้ภายใต้สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม ซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษา ประชาชนเเละคืนหลักประกันให้นักศึกษาได้สู้คดีอย่างเต็มที่ เพราะหากยังไม่ได้มีการพิพากษา ทำให้จำเลยไม่ได้โอกาสต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และหากภายหลังศาลพิพากษายกฟ้องนักศึกษา การถูกกักขังระหว่างไต่สวนคดีคือการตัดโอกาสเเละเสียสิทธิในการศึกษา ไม่อาจเยียวยาสิทธิเสรีภาพของจำเลยที่สูญเสียไปจากการถูกขังระหว่างพิจารณาได้ และขอให้ศาลวินิจฉัยคดีนี้โดยยึดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างยุติธรรม และองค์การนักศึกษาขอเรียกร้องไม่ให้มีการฟ้องเเละไม่ให้ประกันตัวอีกขอความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคม

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดั่งคำมั่นที่เรามีให้ต่อทุกคน และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้อยู่คู่ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป