บูชาหมาดีกว่า 'ไพรวัลย์' ย้ำพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉาน อัด 'โหรฟันธง' ทำชาวพุทธหลงเชื่อผิดๆ


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.พ.64 - พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนักเคลื่อนไหวทางการเมือง และแนวร่วมม็อบราษฎร ขณะนี้กำลังเรียนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้เคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง หลังจากวิพากษ์วิจารณ์ชาวพุทธนับถือบูชาพญานาคว่าโง่งมงาย ต้องบูชาหมาจะดีกว่า และยังลุกลามไปโจมตี เสียดสี เหน็บแนมและด่าทอบุคคลต่างๆที่เห็นต่างทางความคิด ล่าสุดพระมหาไพรวัลย์ ได้วิจารณ์หมอลักษณ์ เลขานิเทศ หรือ โหรฟันธง ว่า นี่ก็คือปัญหาหนึ่งของสังคมไทยนะ คือสังคมไทยเป็นสังคมที่เชื่อหมอดูมากกว่าหมอที่อยู่ในโรงพยาบาล แล้วหลายครั้งหมอดูพวกนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำความเชื่อและการปฎิบัติที่ผิดๆ มาสู่วัด มาสู่คนพุทธอย่างไม่น่าให้อภัย

อย่างที่เราเห็น เพราะเชื่อหมอดู วัดบางวัดถึงกับจัดให้มีพิธีบูชาของดำเซ่นไหว้ราหูหัวขาด ทั้งๆ ที่ราหูในตำนานของพระพุทธศาสนา เป็นธรรมาธิษฐานแห่งชั่วร้าย เดี๋ยวนี้คนไปบูชาความชั่วร้ายกันใหญ่เลย บูชาชูชก จิ้งจก ตุ๊กแก

ในพระพุทธศาสนาไม่มีนาคเทพแบบที่หมอดูท่านนี้กล่าว ในอรรถกถาพระธรรมบท ตอนว่าด้วยสักกวัตถุ พระอรรถกถาจารย์ เขียนไว้ชัดว่า เทวโลกสฺมึ หิ ติรจฺฉานคตา น โหนฺติ ในเทวโลกไม่มีสัตว์เดรัจฉาน

คำว่า วิรูปักษ์ ที่พูดถึงเทวดาตนหนึ่งในชั้นจาตุมมหาราชิกา ไม่ได้มีความหมายถึง นาคราชแบบที่หมอดูท่านนี้เข้าใจ แต่หมายถึง เทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลให้ความคุ้มครองกับเหล่าพญานาคในทิศหนึ่งเท่านั้น

นาคก็คือนาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน อยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่ทั้งนาคเทพและภุมมเทวดาแบบที่หมอดูท่านนี้หลงเข้าใจผิดไปเอง

อาตมาอยากจะเสริมต่อว่า ในบทสวดแห่ง วิรูปกฺเข ในขันธปริตตกถาที่เราใช้สวดกัน ซึ่งมีปรากฎอยู่ในอหิสูตร ไม่ใช่บทสวดเพื่อการสรรเสริญบูชาพญานาคหรือสัตว์เดรัจฉานอะไรเลย

ในอหิสูตรนั้น เล่าว่า ครั้งหนึ่ง มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกให้ภิกษุเจริญเมตตาไปในเหล่างูทั้งหลาย แล้วไม่ใช่แค่งูนะ แม้สัตว์มีพิษอื่นๆ อย่างแมลงป่อง ตะขาบ แมงมุม ภิกษุก็ควรเจริญเมตตาไปถึงด้วย

เรื่องมีเท่านี้เอง เป็นการสอนให้ภิกษุรู้จักเจริญเมตตาในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย อาตมาถึงได้ย้ำหลายครั้งว่า เวลาศึกษาพระพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้แตกฉาน ไม่ใช่ศึกษาเพื่อจะเอาความเป็นโหรเป็นพราหมณ์มากล่าวตู่พระพุทธเจ้า มากล่าวตู่พระศาสนธรรมคำสอน หรือแม้แต่มานำพาชาวพุทธให้ทำอะไรนอกธรรมนอกศาสนา

ไม่ใช่ว่า ท่านพูดถึงครุฑ ก็พากันไปไหว้ครุฑ พูดถึงนาค ก็ให้พากันไปไหว้นาค

แบบนี้ต่างหากนะที่ควรจะเรียกว่า โง่เขลาเบาปัญญา

ทั้งนี้ พระมหาไพรวัลย์ ได้แชร์เฟซบุ๊ก "โหรฟันธง ลักษณ์ เลขานิเทศ" เขียนข้อความว่า องค์วิรูปักโขอธิบดีนาคราช เป็นนาคเทพในชั้นจตุมหาราชิกาสวรรค์ ปรากฏในอรรถฎีกา พระไตรปิฎก และบทสวดมนต์ พระปริตร ในบทขันธปริตร และ อาฏานาติยปริตร กล่าวถึงนาคเทวดา เป็นผู้มีความเป็นภุมมะเทวดา มิใช่เป็น สัตว์เดรฉาน ตามที่ผู้มีสติปัญญา ภูมิรู้ต่ำๆ กล่าวถึงบริภาษด้วยอคติและอวิชาโง่เขลาเบาปัญญา ผมเป็นประธานจัดสร้างเทวรูปนี้ไว้ที่วัดเจ้าอาม บางขุนนนท์ นำศรัทธาสาธุชนเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม บำรุงอาราม สืบศรัทธามาหลายปีแล้ว นี่กำลังคิดว่า ถ้าวัดไม่เอาวันใด จะอัญเชิญไปไว้อุทยานเทพ สบายใจเอยยยย

ลักษณ์ ราชสีห์


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem