“แมวมงคล” โคราชเมืองศิลปะ ใน Thailand Biennale, Korat 2021


เพิ่มเพื่อน    

แมวมงคล หนึ่งในผลงานศิลปะร่วมสมัยต้อนรับมหกรรมศิลปะนานาชาติที่โคราช

 

     การสร้างสรรค์เมืองให้มีชีวิต นอกจากวิถีชีวิตของผู้คนที่ดำเนินอยู่ในเมือง เรื่องราวและสีสันที่เกิดขึ้นจากการผลิตผลงานทางทัศนศิลป์ในหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างชีวิตที่เชื่อมโยงกับศิลปะร่วมสมัยให้กับเมืองใหญ่ด้วยเช่นกัน ตอนนี้มีอีกต้นแบบกำลังรังสรรค์ขึ้นที่เมืองย่าโม นครราชสีมา ผ่านงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกในประเทศไทย ที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่ในชั่วโมงนี้ คือ Thailand Biennale

     เจ้าของโครงการ Thailand Biennale คือ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติ ที่หน่วยงานรัฐประสานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วางแผนไว้ทุก 2 ปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดกระบี่ในชื่อ Thailand Biennale, Krabi 2018 ระยะเวลาการแสดง 4 เดือน ของช่วงเดือนพฤศจิกายนข้ามปีไปถึงเดือนกุมภาพันธ์

      เมื่อครั้งจัดแสดง Thailand Biennale กระบี่    นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร  นอกเหนือจากการแสดงผลงานของเหล่าศิลปินไทยและต่างประเทศที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลักษณะจัดวางเฉพาะพื้นที่ (Site-Specific Installation) อย่างกลมกลืนไปกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ในพื้นถิ่นแล้ว  การให้ความสำคัญกับศิลปินท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนได้มีส่วนร่วมในงาน  ทำให้งาน Thailand Biennale, Krabi ได้รับความสนใจอย่างมาก  ครูพานักเรียนมาทัศนศึกษา คนต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวชม  และยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวกระบี่ ในช่วงนั้น ได้มีโอกาสชมงานศิลปะจัดวางในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

     ที่สำคัญ งาน Thailand Biennale กระบี่ ยังให้บทเรียนและประสบการณ์กับคณะทำงานว่า การสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชน  นอกจากจะช่วยให้การจัดงานได้รับการตอบรับจากชุมชนแล้ว ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นได้อย่างดี  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปปรับปรุงการจัดเทศกาลครั้งต่อไป     

 

สีสัน"แมวมงคล" ศิลปะจัดวางเฉพาะพื้นที่ ชวนเช็คอิน

 

      มาที่ Thailand Biennale ครั้งที่ 2 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ ตามโครงการต้องจัดปี 2563 ปีที่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องเลื่อนจัด แต่ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว จากการรายงานเฟซบุ๊กเพจ Thailand Biennale, Korat 2021 ได้จัดประชุมคณะทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและจังหวัด พร้อมด้วยเครือข่ายศิลปิน คนโคราช เพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ในปี 2564 ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 19 กันยายน 2564

      ช่วงที่ผ่านมามีความคึกคักและเตรียมพร้อมในหลายระดับ โดยเฉพาะศิลปินและเครือข่ายศิลปะในเมืองย่าโมแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น วงเสวนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนศิลปะ นิทรรศการศิลปะชุมชน อบรมหลักสูตรการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างการรับรู้ชีวิตวิถีใหม่ปกติ (New Normal) ภายใต้แนวทางปฏิบัติของสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สตรีทอาร์ทในพื้นที่สาธารณะ เพิ่มความสนุกให้กับเมืองโคราช 

 

     งาน Thailand Biennale, Korat ครั้งนี้ วิเชียร จันทรโณทัย  พ่อเมืองโคราช ยืนยันจะสร้างการตื่นตัวและการต่อยอดทุนพัฒนาศิลปะแขนงต่างๆ ในพื้นที่นครราชสีมาอย่างดี  ที่สำคัญประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของคนโคราชที่จะจัดงานระดับโลก เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ เจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงาน และได้เห็นอีกมุมหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

     เวลานี้ตามพื้นที่ต่างๆ เติมเต็มสตรีทอาร์ท สร้างสีสันโคราชเมืองศิลปะ สำหรับสตรีทอาร์ทคือการสร้างผลงานศิลปะไว้ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งกำแพง  ผนังตึกร้าง ผนังอาคารที่เจ้าของยินยอมพร้อมใจหลงใหลงานอาร์ต หรือแม้แต่พื้นถนนเอง รวมถึงการสร้างประติมากรรมติดตั้งตามพื้นที่ต่างๆ ที่สื่อสารวิธีคิดบริบททางสังคมของผู้คนที่รังสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ อีกด้วย

     ใครมาเยือน จ.นครราชสีมา หากลองสังเกต สอดส่ายสายตาให้ทั่วๆ จะต้องพบเห็นชิ้นงานศิลปะเหล่านี้ บางชิ้นแฝงตามตรอกซอกซอยคนเดินขวักไขว่ บางชิ้นตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองโคราชเลยทีเดียว อย่างเช่น แมวมงคล สีสันสดใส เห็นได้แต่ไกล ทำให้ผู้คนใกล้ชิดกับศิลปะมากขึ้

 

เมืองย่าโมคึกคักจัดอบรมศิลปะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

 

     ชิษณุพงษ์ เพ็งพันธุ์ ตัวแทนกลุ่มโคราชสตรีทอาร์ท  บอกว่า สตรีทอาร์ทโคราชคือการวมกลุ่มของคนที่รักในการทำงานศิลปะ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวป๊อปอาร์ท ผสมผสานกราฟฟิตี้ และใส่อัตลักษณ์ของโคราชเข้าไปในชิ้นงาน ภาพที่ออกมาดูน่ารัก ในการทำงานสร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มมีปณิธานอยู่ ข้อ คือ เราจะสร้างเมือง เราจะสร้างคน เราจะสร้างสถานที่ และเราจะสร้างเศรษฐกิจ

     “  การทำงานเราพยายามคิดถึงคนที่เข้ามาเสพผลงานศิลปะ เราอยากให้ศิลปะอยู่กับสังคม อยู่กับคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงเด็กและเยาวชน  เวลาจัดงานเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้พวกเขารู้คุณค่าของงานศิลปะ  กระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาล โดยใช้สตรีทอาร์ท  “ ชิษณุพงษ์ บอกความตั้งใจ

     ในฐานะกลุ่มศิลปินเมืองย่าโม บอกว่า อยากให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพงาน Thailand Biennale, Korat 2021 ในช่วงงานตลอด 3 เดือน ออกมาช่วยกันเที่ยวโคราช จับจ่ายใช้สอย หรือแนะนำผู้คนมาท่องเที่ยวเทศกาลศิลปะครั้งใหญ่นี้ โคราชจะได้ก้าวสู่เมืองศิลปะและเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์จริงๆ สำหรับนครราชสีมาเป็นเมืองที่ครบถ้วนทั้งคนโคราชที่มีอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมจำนวนมาก รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  ที่จะสร้างความประทับใจผู้คน

 

 Art Gallery and Art exhibition เปิดพื้นที่เรียนรู้ต้อนรับมหกรรมศิลปะนานาชาติ

 

     ส่วนอาร์ตแกลเลอรีต่างๆ ในโคราช จะมุ่งสู่แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมสมัย เตรียมเปิดพื้นที่แห่งโอกาสและความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานงานศิลปะชุมชนในเทศกาลระดับโลกนี้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาชนที่จะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้งานศิลปะ เช่น Art Gallery and Artexhibition บนพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองโคราช เดิมเป็นบ้านพักข้าราชการ เทศบาลนครนครราชสีมาปรับปรุงอาคารไม้ทั้งสองหลังเป็นแหล่งเรียนรู้

      บ้านหลังแรกเสนอเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ราชวงศ์จักรี  หลังที่สองจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการภาพวาด และเปิดพื้นที่แสดงงานหมุนเวียน ด้านนอกร่มรื่นจะจัดกิจกรรมดนตรี แสดงงานศิลปะร่วมสมัย เวิร์คชอปมากมาย จะเกิดขึ้นที่นี่ เป็นอีกจุดเรียนรู้ เป็นอีกสถานที่เช็คอินในมหกรรมฯ  

       “แมวมงคล” หนึ่งในชิ้นงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นโคราชเมืองศิลปะ ส่งสัญญาณพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าบ้าน Thailand Biennale, Korat 2021

 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'