ไทยตรวจพบโควิด สายพันธุ์แอฟริกาใต้เพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 3ราย


เพิ่มเพื่อน    

16ก.พ.64- ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวเสวนาในหัวข้อ   โควิด-19 กลายพันธุ์มีความน่ากังวลแค่ไหน (SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOC): What is the concern? ) ที่จัดขึ้นโดย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ว่า ในปัจจุบันโควิด-19 มีการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ด้วยปัจจัย เช่น ตัวไวรัส สิ่งมีชีวิต และการรักษา มีผลทำให้เกิดการติดเชื้อและการแพร่กระจายที่เร็วขึ้น  และบางสายพันธุ์อาจจะลดประสิทธิภาพการใช้วัคซีนลง เช่น สายพันธุ์ B.1.351 เจอในแอฟริกาใต้ ที่มีการกลายพันธุ์ด้านนอกไวรัส แต่มีการเพิ่มตำแหน่งกลายพันธุ์ที่สำคัญคือ E484K ที่อาจจะทำให้ไวรัสมีการหนีภูมิคุ้มกันที่อาจจะเกิดจากวัคซีน เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสนี้อยู่อาจจะลดประสิทธิภาพการตอบสนองต่อวัคซีนในหลายตัว อย่างวัคซีนของ J&J, NANOVAX และ AstraZeneca/Oxford หรือ การป้องกันความรุนแรงของโรค  ในส่วนสายพันธุ์ B.1.1.7 ที่พบในอังกฤษ ที่สามารถเกาะกับเซลล์ของมนุษย์ได้ดี ข้อมูลในห้องทดลองพบว่าจะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ปกติถึง 40-70% มีส่วนในการเพิ่มอัตราการเสียชีวิต และในสายพันธุ์ P.1 ที่พบในบราซิล ที่กำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลก เพราะมีผลต่อการควบคุมและการตอบสนองต่อวัคซีน 


นพ.โอภาส กล่าวต่อว่าล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา พบคนที่ผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.351 จำนวน 3 ราย แบ่งเป็น 1 ราย เดินทางมาจากประเทศแทนซาเนีย และในวันนี้จะมีการรายงานพบอีก 2 ราย เป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้  ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ อยู่ระหว่างการรายงานเข้าในระบบ รวมแล้วพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้ว 3 คน ดังนั้นต้องมีมาตรการควบคุมอบย่างเข้มงวดไม่ให้สายพันธุ์นี้กระจาย

"จากข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศ พบว่า ขณะนี้สายพันธุ์ B.1.1.7 จากอังกฤษ ที่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่าย ล่าสุดพบกลายพันธุ์อีกรอบ โดยพบความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ที่เจอในแอฟริกาใต้  ดังนั้นการป้องกันไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ในไทย คือ การตรวจคนเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด การส่วมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการระบาดในคน และการได้รับวัคซีน ที่อาจจะช่วยตัดวงจรไวรัสกลายพันธุ์ได้”นพ.โอภาส ทิ้งท้าย 
 


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem