"สุเทพ" มอบนโยบายอาชีวะฯ เร่งสำรวจความถนัด-เชี่ยวชาญของสถาบัน ดันสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ 


เพิ่มเพื่อน    


16ก.พ.64-นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปรับบทบาทสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในระบบการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งตนต้องการให้การศึกษาสายอาชีพ มุ่งไปที่การสร้างคุณภาพนำปริมาณ โดยจะวิเคราะห์ภารกิจและบทบาทของสถานศึกษา สังกัด สอศ. ตามความเชี่ยวชาญและตามความถนัดของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center College) และ ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โดยตนได้มอบเป็นการบ้านให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาแต่ละแห่งไปสำรวจและวิเคราะห์สถานศึกษาของตัวเองว่ามีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นในสาขาวิชาชีพไหนบ้าง

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับหลักการการดำเนินการอาชีวศึกษายกกำลังสองนั้น จะประกอบไปด้วย จัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา ลดความซ้ำซ้อนการจัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่บริการเดียวกัน ยกเว้นสถานศึกษานอกเขตอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพ และที่สำคัญจะต้องพัฒนาสถานศึกษาแบบมีมาตรฐานเริ่มตั้งแต่สถานศึกษาระดับ Standard Expert Excellent และ Hcec เนื่องจากการเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานเหล่านี้จะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างตรงจุด และยังส่งผลให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดหลักสูตรการสอนได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เมื่อสถานศึกษาดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นจะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางลงประเมินตรวจสอบความพร้อมอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าการยกระดับสถานศึกษาอาชีวกำลังสองนี้จะเริ่มคิกออฟดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2564 ทันที


"เหงาเหลือเกิน"....ขอบ่นซักคำเหอะ! ก็ทำไมจะไม่เหงาล่ะครับ เข้ามาโรงพิมพ์ มืดตึ๊ดตื๋อ ไม่มีใครมาทำงานซักคน! เคยเห็นแต่บริษัท "ลอยแพพนักงาน" หรือผมเป็นรายแรกที่ถูก "พนักงานลอยแพ"?

เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด