เพจนายกฯ เปิดข้อมูลโต้ 'ส.ส.ก้าวไกล' อภิปรายบิดเบือนข้อเท็จจริงพักบ้านหลวงไม่เสียภาษี


เพิ่มเพื่อน    

18 ก.พ.64 - เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC โพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นอภิปรายของ ส.ส.อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล พรรคก้าวไกล เกี่ยวกับการนำมูลค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟของนายกรัฐมนตรี มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีเนื้อหาดังนี้

1.  เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเช่าบ้าน หรือเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า นั้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ตาม ม. 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 136 (พ.ศ. 2517)

2. ตามที่ ส.ส.อมรัตน์ฯ ได้อ้างว่า มีคำพิพากษาฎีกา 21/2536 ให้นำค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่มีผู้อื่นออกให้ ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้ นั้น ได้ตรวจสอบคำพิพากษาฎีกาแล้ว ปรากฏว่า ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับการใช้บ้านพักของราชการ เนื่องจากเป็นเรื่องการนำค่าใช้จ่ายคนละประเภทกับค่าใช้จ่ายตาม ม. 42 (17) และกฎกระทรวงฉบับที่ 136ฯ ของพนักงานมาคำนวณหักภาษีเงินได้ของนายจ้าง ซึ่งเป็นกรณีของบริษัทเอกชน มิใช่กรณีมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าของทางราชการ

#มูลค่าเช่าบ้านและค่าน้ำค่าไฟของนายกรัฐมนตรี
#ประเด็นอภิปราย
#ไม่ต้องเสียภาษี
#ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับการใช้บ้านพักของราชการ
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
#PMOC


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"