ผวาโควิด!เลือกตั้งท้องถิ่นอำนาจเจริญกร่อย


เพิ่มเพื่อน    

21 ก.พ.64- นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ(ผอ.กต.) กล่าวว่า จากที่มีการรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานั้น มีผู้สมัคร นายกเทศมนตรี รวม 65 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล รวม 640 คน รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 705 คน และจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมด กกต.อำนาจเจริญ ได้มีการประกาศ รับสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 64 คน ไม่รับสมัคร จำนวน 1 คน(ม.50(20)) และประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล(สท.) จำนวน 625 คน ไม่รับสมัคร 15 คน(ม.50(8)) และไม่รับสมัคร จำนวน 1 คน (20)  

นางพรรณวิภา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กกต.อำนาจเจริญ ยังได้จัดโครงการให้ความรู้เท่าทันการกระทำผิดทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แก่ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้ง 24 แห่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งยังได้มีการตกลงและให้คำมั่นสัญญากันว่า จะหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฏหมายและจะรักสามัคคีกันทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งด้วย 

 นางพรรณวิภา ระบุด้วยว่า  ปัญหา โควิด 19 จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยว่า บางจังหวัดยังมีการระบาดของ โควิด -19 อยู่ อาจเป็นอุปสรรคให้ผู้ใช้แรงงาน หรือทำงานอื่นๆ ไม่สามารถเดินทางมาใช้สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อย ทว่าที่ผ่านมา ได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ แก่ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง โดยเน้น การกาบัตรเลือกตั้ง เพราะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคน ยังสับสน ไม่เข้าใจ กับการกาหมายเลขผู้สมัครที่บัตรเลือกตั้ง โดยในวันเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เลือกนายกได้ 1 คน และอีกใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ 6 คน เพราะไปจำสับสนกับการเลือกตั้ง สส.และ อบจ. ที่ผ่านมา จึงต้องมีการอธิบายให้ความรู้มากขึ้น  รวมถึง ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้ ออกไปใช้สิทธิ์ ในวันเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ให้มากที่สุดอีกด้วย. 


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem