ลุยสกัดโควิดในรถสาธารณะ


เพิ่มเพื่อน    


    หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ละรอกใหม่ ทำให้หลายหน่วยงานยิ่งต้องใช้มาตรการคุมเข้มตามมาตรการของสาธารณะสุข ขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะได้ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด

    ก่อนหน้านี้ ”ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รมว.คมนาคม ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแผนการป้องกันโควิด- 19 โดยใช้มาตรการขั้นสูงสุดที่เคร่งครัด โดยได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ทางบก-ราง-น้ำ-อากาศ ปฏิบัติตาม เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask), รักษาระยะห่าง (social distancing), ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ, ทำความสะอาดโดยการใช้หรือพ่นแอลกอฮอล์บนอุปกรณ์และยานพาหนะที่ใช้บริการ  ขณะเดียวกันทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบัติทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
    ล่าสุด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้นำรถพระราชทานเข้ามาตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด ชุดที่ 2 ให้กับพนักงานองค์การ จำนวน 600 คน ที่อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1 ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งให้เขตการเดินรถที่ 1 ทราบว่า ตรวจพบพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 เพศชาย จำนวน 1 คน
    โดยชายคนดังกล่าวมีที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเปรมปรีด์  ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้านเพื่อให้รถพยาบาลนำไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยเมื่อวันที่ 20 ก.พ.64 เวลา 11.30 น. ขสมก.ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด
    ในเวลาต่อมา ขสมก.ได้แจ้งต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิด โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี 2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11-19 ก.พ.64 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส
    มีไทม์ไลน์ดังนี้ วันที่ 11 ก.พ.64 พนักงานได้ลากิจไปติดต่อราชการที่ศาลธัญบุรี และเดินทางไปพบญาติที่หมู่บ้านพฤกษา เขตดอนเมือง วันที่ 12 ก.พ.64 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 หมายเลข 1-44105 ตั้งแต่เวลา 13.00-20.05 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันทีวันที่ 13 ก.พ.64 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันทีวันที่ 14 ก.พ.64 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ตั้งแต่เวลา 11.40-19.40 น. หลังเลิกงานได้เดินทางไปซื้อของที่ตลาด 200 ปีรังสิต และกลับที่พักอาศัย
    วันที่ 15 ก.พ.64 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานผู้ติดเชื้อได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านวันที่ 16 ก.พ.64 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ตั้งแต่เวลา 11.30-19.35 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันทีวันที่ 17 ก.พ.64 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ตั้งแต่เวลา 12.20-21.10 น.  หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที
    วันที่ 18 ก.พ.64 ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด หลังจากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 39 ตั้งแต่เวลา 12.20-21.10 น. หลังเลิกงานได้เดินทางไปซื้อของที่ตลาด 200 ปีรังสิต และกลับที่พักอาศัยทันทีวันที่ 20 ก.พ.64 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ จึงให้ไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    จากข้อมูลพบว่า ขสมก.ได้มีการตรวจสอบพบว่า พนักงานเก็บค่าโดยสารจำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด ดังนั้นในส่วนของผู้โดยสารที่ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่ใช้บริการบนรถโดยสาร และล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ขณะที่ขึ้น-ลงรถโดยสารสาธารณะ.

กัลยา ยืนยง


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'