'ปิยบุตร' ยุตำรวจถูกแซงคิวไม่เป็นธรรม งัดตั๋วตำรวจเป็นหลักฐานฟ้องศาลปกครอง


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.พ.64 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ตำรวจถูกแซงคิว-ไม่เป็นธรรม ใช้ “ตั๋วตำรวจ” เป็นหลักฐานประกอบฟ้องศาลปกครองได้" โดยมีรายละเอียดังนี้

ตามหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง จะมีสิ่งที่เรียกว่าการกระทำทางปกครอง ซึ่งก็คือการกระทำต่างๆ ที่องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายออกประกาศคำสั่งต่างๆ ออกมาจะส่งผลในทางกฎหมาย เรียกรวมๆ ว่า “การกระทำของฝ่ายปกครอง”

หลายกรณีเป็นกฎระเบียบที่ออกมาใช้กับบุคคลทั่วไป บุคคลภายนอก หรือใช้ในส่วนราชการภายใน บางครั้งเป็นคำสั่งที่ใช้เฉพาะกรณีไป แต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เราล้วนเรียกว่าการกระทำขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วกรณีบันทึกข้อความที่เรียกกันว่า “ตั๋วตำรวจ” เหล่านี้มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร? 

คำตอบก็คือบรรดาบันทึกข้อความเหล่านี้ ไม่ใช่การกระทำที่ส่งผลในทางกฎหมาย เป็นเพียงบันทึกข้อความที่ส่งจากส่วนราชการหนึ่งไปส่วนราชการหนึ่ง ในฐานะเครื่องมือการทำงานของส่วนราชการภายใน ทำให้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย 

แม้จะไม่ส่งผลทางกฎหมาย ขอเพิกถอนคำสั่งกับศาลปกครองไม่ได้ แต่บรรดา “ตั๋ว” แบบนี้สามารถเป็นเอกสารพยานหลักฐานที่นำไปประกอบการพิจารณาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ เช่น คดีที่ข้าราชการฟ้องไปทางศาลปกครอง กรณีถูกลงโทษทางวินัยไม่เป็นธรรม-การแต่งตั้งโยกย้ายที่ตลอดเวลาก็มีการฟ้องกันเต็มไปหมด เพื่อให้ศาลวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

ดังนั้น บรรดาข้าราชการตำรวจทั้งหลายที่อาจได้รับผลกระทบจากตั๋วตำรวจเหล่านี้ จึงมีช่องทางในการฟ้องคดีว่าตั๋วตำรวจเหล่านี้ในท้ายที่สุด ส่งผลให้ตำรวจคนหนึ่งแซงคิวไปดำรงตำแหน่งที่สูงกว่า จนผิดกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'