'ปิยบุตร' ยุตำรวจถูกแซงคิวไม่เป็นธรรม งัดตั๋วตำรวจเป็นหลักฐานฟ้องศาลปกครอง


เพิ่มเพื่อน    

23 ก.พ.64 - นายปิยบุตร แสงกนกกุล  เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "ตำรวจถูกแซงคิว-ไม่เป็นธรรม ใช้ “ตั๋วตำรวจ” เป็นหลักฐานประกอบฟ้องศาลปกครองได้" โดยมีรายละเอียดังนี้

ตามหลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง จะมีสิ่งที่เรียกว่าการกระทำทางปกครอง ซึ่งก็คือการกระทำต่างๆ ที่องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายออกประกาศคำสั่งต่างๆ ออกมาจะส่งผลในทางกฎหมาย เรียกรวมๆ ว่า “การกระทำของฝ่ายปกครอง”

หลายกรณีเป็นกฎระเบียบที่ออกมาใช้กับบุคคลทั่วไป บุคคลภายนอก หรือใช้ในส่วนราชการภายใน บางครั้งเป็นคำสั่งที่ใช้เฉพาะกรณีไป แต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เราล้วนเรียกว่าการกระทำขององค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วกรณีบันทึกข้อความที่เรียกกันว่า “ตั๋วตำรวจ” เหล่านี้มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร? 

คำตอบก็คือบรรดาบันทึกข้อความเหล่านี้ ไม่ใช่การกระทำที่ส่งผลในทางกฎหมาย เป็นเพียงบันทึกข้อความที่ส่งจากส่วนราชการหนึ่งไปส่วนราชการหนึ่ง ในฐานะเครื่องมือการทำงานของส่วนราชการภายใน ทำให้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย 

แม้จะไม่ส่งผลทางกฎหมาย ขอเพิกถอนคำสั่งกับศาลปกครองไม่ได้ แต่บรรดา “ตั๋ว” แบบนี้สามารถเป็นเอกสารพยานหลักฐานที่นำไปประกอบการพิจารณาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ เช่น คดีที่ข้าราชการฟ้องไปทางศาลปกครอง กรณีถูกลงโทษทางวินัยไม่เป็นธรรม-การแต่งตั้งโยกย้ายที่ตลอดเวลาก็มีการฟ้องกันเต็มไปหมด เพื่อให้ศาลวินิจฉัยเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย

ดังนั้น บรรดาข้าราชการตำรวจทั้งหลายที่อาจได้รับผลกระทบจากตั๋วตำรวจเหล่านี้ จึงมีช่องทางในการฟ้องคดีว่าตั๋วตำรวจเหล่านี้ในท้ายที่สุด ส่งผลให้ตำรวจคนหนึ่งแซงคิวไปดำรงตำแหน่งที่สูงกว่า จนผิดกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้าย


ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า.... รัฐบาลเขามีนโยบายอะไรที่ล้ำลึกในการรับมือขบวนการ "เปลี่ยนระบอบประเทศ-ล้มสถาบัน" ที่กลุ่มอาจารย์มหา'ลัยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งสมคบขบวนการนอกชาติที่หวังเข้ามามีอำนาจเหนือชาติ

'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'