วธ.จัดมาฆบูชาวิถีใหม่ เปิดตัวเว็บเวียนเทียนออนไลน์ ชวนส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ คิดดี ทำดี


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 24 ก.พ. ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   กล่าวในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564  ว่า ในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 ก.พ.  กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับวัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมประสานงานกับวัดและองค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมตามแบบวิถีใหม่ มีระบบคัดกรอง การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการเวียนเทียน เพื่อป้องกันโรคการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   

          นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมส่วนกลางจัดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ในวันที่ 26  ก.พ. 2564 เวลา 07.00 น. โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านเพจของกรมการศาสนา ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามบริบทและมาตรการของจังหวัดนั้นๆ  อีกทั้งกรมการศาสนายังได้เปิดเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2564.com  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์  รวมถึงสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” ให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อร่วมส่งความสุข ส่งกำลังใจ ให้คิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลทูตพระพุทธศาสนาแก่นายอธิชาติ ชุมนานนท์ นักแสดงชื่อดังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม และการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์วันมาฆบูชาของกรมการศาสนาอีกด้วย    

           " ในโอกาสวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันเพ็ญเดือน มาฆมาส ที่พระสงฆ์ 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และเป็นพระอรหันต์ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  จึงขอเชิญชวนชาวพุทธได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใสมาใช้ในการดำรงชีวิต เน้นย้ำถึงการให้องค์ความรู้และความสำคัญของวันมาฆบูชาเป็นหลัก ลดละเลิกอบายมุข เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลให้แก่บ้านเมือง ให้วิกฤติโควิดนี้คลี่คลายไปโดยเร็ว " นายอิทธิพล  กล่าว  

 

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่