เตือน10บจ.เร่งแก้ไขปัญหาก่อนหลุดออกจากตลาดหลักทรัพย์


เพิ่มเพื่อน    

 

1 มี.ค.2564 รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลท.ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และอยู่ในช่วงแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) หรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ทั้งนี้ มี 10 บจ.ที่ใกล้ครบกำหนดเวลา ตลท.จึงขอแจ้งให้บจ.ดังกล่าว เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลท.จะเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนหันสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

สำหรับ 10 บจ. แบ่งเป็นกรณีฐานะการเงิน บจ. ดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คือ บริษัท พีเออี จำกัด (มหาชน) (PAE) ส่วนบจ.ที่อยู่ในช่วงแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) ครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO), บริษัท ชาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI), บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI), บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL), บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI), บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR) และบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)

ขณะที่ กรณีไม่นำส่งงบการนภายในเวลาที่กำหนด ระยะเวลาครบกำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คือ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นนอร์ยื่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) และบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) ครบกำหนดวันที่ 29 มีนาคม 2564

 


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว