ต่ออายุทะเลสมุย-พะงัน


เพิ่มเพื่อน    

  ครม.เห็นชอบขยายเวลาประกาศกำหนดเขตพื้นที่-คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเกาะสมุย-เกาะพะงัน ออกไปอีก 2 ปี กวช.ชี้จำเป็นป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามกิจการใดๆ ที่อันตรายต่อเต่าทะเล ปะการังสวยงาม หอยมือเสือ

    วันที่ 2 มีนาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศของกระทรวงฯ กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ  ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยที่ผ่านมาได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2557 มีผลบังคับใช้ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 31พฤษภาคม 2557-30 พฤษภาคม 2562 และต่อมาได้ขยายเวลาใช้บังคับอีก 2 ปี คือตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562-30 พฤษภาคม 2564
    ทั้งนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการต่างๆ ยังคงมีความจำเป็นในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ข้างต้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลและพื้นที่ที่มีความลาดชัน รวมทั้งการห้ามทำเหมืองแร่ การขุดเจาะ ผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การสร้างสนามกอล์ฟ การกระทำหรือประกอบกิจการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล ปะการัง ปลาสวยงาม หอยมือเสือ เป็นต้น
    อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการกำหนดพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถประกาศกระทรวงฉบับใหม่ให้มีผลบังคับใช้ได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จึงขยายเวลาบังคับใช้ประกาศกระทรวงฉบับเดิมออกไปอีก 2 ปี เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.