โฆษกรัฐบาลเผยปชช.แจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมายอื้อ


เพิ่มเพื่อน    

3 มี.ค.2564 -  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับการแจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานผลการดำเนินงานถึง 28 กุมภาพันธ์ พบว่า

1.กรณีแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับแจ้งข้อมูล จำนวน 44 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ จำนวน 30 รายการ จับกุมดำเนินคดี จำนวน 5 คดี ผู้กระทำความผิด 6 ราย ตรวจสอบและไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 25 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง

2. กรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับแจ้งข้อมูล จำนวน 314 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายแล้วเสร็จ จำนวน 187 รายการ จับกุมผู้กระทำความผิด 21 คดี ตรวจสอบและไม่พบการกระทำความผิดจำนวน 166รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 127 เรื่อง

3. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่นอกเหนือจากการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการเปิดสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูล จำนวน 231 เรื่อง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้แจ้งข้อมูลแล้วเสร็จ จำนวน 89 รายการ จับกุมดำเนินคดี จำนวน 12 คดี ผู้กระทำความผิด 25 ราย และตรวจสอบและไม่พบการกระทำความผิด จำนวน 77 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 142 เรื่อง

4. ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ และสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูล จำนวน 109,097 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 108,874 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 223 เรื่อง 

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขทุกปัญหาที่ได้รับการร้องทุกข์และการแจ้งข่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการทั้งการจับกุมดำเนินคดีด้วย และขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบพยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนการมีส่วนร่วมตรวจสอบภาคประชาชน หากใครพบเห็นการกระทำหรือการปล่อยปละละเว้นการกระทำซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายและส่งผลกระทบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง สามารถแจ้งเบาะแสมายังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ทำเนียบรัฐบาลได้ทุกวัน
 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่