“คุณหญิงกัลยา”ประเดิมงานรักษาการรมว.ศธ.งานแรก "ปลูกฝังเด็กรักการออม"


เพิ่มเพื่อน    


3มี.ค.64-ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ - กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ให้แก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพื่อมุ่งวางรากฐานด้านการออมให้แก่นักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้สมัครเป็นสมาชิก กอช.ครอบคลุมทุกสถานศึกษา โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) รักษาการ รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องจากการทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง สพฐ.และ กอช.เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินให้แก่ผู้อำนวยการ ครูในโรงเรียนสังกัดสพม.เขต 1 และ 2 จำนวน 119 แห่ง ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการต่อให้ครอบคลุมสพม.ทุกเขตทั่วประเทศ เพื่อให้ตระหนักถึงวิธีการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน และเทคนิคการบริหารจัดการเงิน ซึ่งเชื่อว่าบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษามีการวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต อีกทั้งยังสมัครเป็นสมาชิกกอช.ครอบคลุมสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กอช.จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการออมตั้งแต่วัยเรียนเป็นการปลูกฝังให้รู้จักค่าของเงิน รู้จักเก็บออมด้วยการเก็บเล็กผสมน้อย สร้างนิสัยการออมเงินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นรากฐานของการออมเงินสำหรับนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ เพียงเริ่มวางแผนออมเงินวันละ 1 บาท พอมีเงินครบ 50 บาทก็สามารถนำมาออมกับกองทุน กอช.ได้ ซึ่งความน่าสนใจคือ รัฐบาลจะสมทบเงินให้ ร้อยละ 50 ของเงินออม คิดเป็น 25 บาท สูงสุด 600 บาทต่อปี นอกจากนี้ศธ.ได้วางแนวทางการศึกษาจากกระทรวงการคลังเรื่องความรอบรู้ด้านการเงินเข้ามาปรับปรุงในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดด้วย

“เวลาที่ดิฉันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆ ดิฉันมักจะพูดกับทุกคนตลอดเวลา ว่า การออมแห่งชาติคืออะไร เรื่องนี้จะทำให่เกิดความมั่นคงของชีวิต เมื่ออายุ 60 ปี เราจะมีเงินของ กอช.ช่วยดูแล ดังนั้น ดิฉันจึงขอฝากให้ผู้อำนวยการ สพม.ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ขอให้ช่วยปลูกฝังเด็กๆ ให้รักการออม และการเก็บเงินของเราจะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างมั่นคง”รักษาการ รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ปลูกฝังเรื่องการออมให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมให้เด็กจับกลุ่มนำของมาขายในโรงเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง เป็นต้น รวมทั้งยังมีสหกรณ์โรงเรียนให้เด็กฝากเงิน เพื่อปลูกฝังการออม และยังมีเงินดอกผลที่ได้จากการออมให้เด็กมากกว่าธนาคารทั่วไป เพื่อจูงใจให้เด็กออมเงินมากขึ้น


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่