'จรุงวิทย์' ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง รองเลขาฯกกต.- ผอ.พตส. แทนตำแหน่งที่ว่าง


เพิ่มเพื่อน    

4 มี.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)​ได้ลงนาม คำสั่งสำนักงานกกต.ที่ 73 / 2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง  จำนวน 3 ราย  หลังดำเนินการรับสมัครและผ่านการคัดเลือก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2564 เป็นต้นไปประกอบด้วย  นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1  ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานกกต.ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานกกต. และ น.ส.สุรณี ผลทวี ผู้ตรวจการฯ สำนักผู้ตรวจการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

สำหรับการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นการแต่งตั้งหลังสำนักงานได้ดำเนินกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กกต.ที่ว่างลง เนื่องจากมีการเกษียณอายุไปเมื่อก.ย. 2563 รวม  2 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง 1 ตำแหน่ง  ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 14 ราย   โดยมี 13 รายมาแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
 


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem