ส.ว.ดาหน้าอ้าง โหวตวาระ 3 ไม่ได้แล้ว ร่างแก้ไขรธน.ถือว่าตกไป!


เพิ่มเพื่อน    

12 มี.ค.64 - นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)และโฆษกคณะกรรมาธิการร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 256 และเป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมลงชื่อเสนอญัตติให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยการแก้ไขรธน.มาตรา 256 เพื่อนำไปสู่การร่างรธน.ฉบับใหม่ กล่าวถึงการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามในสัปดาห์หน้าหลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ว่า คำวินิจฉัยของศาลรธน.ได้ตอบกลับมาแล้วว่า หากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐสภา ต้องไปทำประชามติถามประชาชนก่อนว่า จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งศาลชี้ให้เห็นว่า รัฐสภาจะมีอำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขคือต้องผ่านการทำประชามติก่อน โดยต้องถามประชาชนว่าจะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ หากผลประขามติออกมาว่า ประชาชนเห็นด้วย รัฐสภาถึงค่อยนำผลประชามติมาพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภา

"ในความเห็นผม เมื่อผลเป็นเช่นนี้ ร่างแก้ไขรัฐธรรรมนูญมาตรา 256 ที่ผ่านวาระแรกและวาระสองมาแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มันไม่ผ่านการทำประชามติมาก่อน ดังนั้น รัฐสภาไม่สามารถไปแก้ไขได้ ไปแก้ไขให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ไม่ได้ ดังนั้น ญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญตามร่างที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาวาระหนึ่งและสองมา ที่ค้างอยู่จะโหวตวาระสามจึงต้องตกไป"

เช่นเดียวกับ นายวันชัย สอนศิริ ส.ว. กล่าวว่ารัฐสภาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ต้องผ่านการทำประชามติถามประชาชนก่อน โดยเชื่อว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านวาระหนึ่ง วาระสอง และเตรียมเข้าสู่วาระสามของรัฐสภานั้น เป็นกระบวนการทำที่ไม่ชอบ และใช้ไม่ได้ เพราะไม่เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และถือว่าเป็นการกระทำที่เกินไปกว่าคำวินิจฉัยที่ระบุว่าต้องถามความประสงค์ของประชาชนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ ตนเชื่อด้วยว่าการลงมติวาระสาม ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ ไม่สามารถเดินหน้าได้


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"