โปรดอ่าน 'อดีตกกต.สมชัย' ยันรัฐสภาโหวตวาระ 3 ได้


เพิ่มเพื่อน    

12 มี.ค.64 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ใครจะตะแบงต่อว่า ต้องไปเริ่มวาระหนึ่งใหม่ โปรดอ่าน

1. ศาลรัฐธรรมนูญชี้แล้วว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้ แต่ต้องไปทำประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่

2. การประชุมรัฐสภา วาระที่สามที่จะมีขึ้น ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2564 เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  ยังไม่มีการเริ่มจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่  ดังนั้น รัฐสภาก็ควรประชุมลงมติวาระที่สามต่อไป

3. หากลงมติเห็นชอบวาระที่สามแล้ว  จะต้องมีการจัดให้มีประชามติภายใน 90-120 วัน  การลงประชามติ ก็สามารถประกอบด้วย คำถาม 2 คำถาม คือ

คำถามแรก  เห็นชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้เปลี่ยนเงื่อนไข ที่ต้องมี ส.ว. หนึ่งในสาม เห็นชอบในวาระที่หนึ่งและสาม  เป็นใช้เสียง สามในห้าของสมาชิกรัฐสภา หรือไม่

คำถามที่สอง  เห็นชอบที่จะให้มีการเริ่มต้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (โดยไม่เปลี่ยนแปลงหมวด 1 และ หมวด 2) โดยให้มี สสร. 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพื่อทำหน้าร่างรัฐธรรมนูญ หรือไม่

หากประชามติผ่าน การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่จึงเกิดขึ้นหลังประชามติ

4. จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จ ก็ไปทำประชามติอีกครั้ง

ทั้งหมดนี้ ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทุกประการ  ซึ่งประธานรัฐสภา มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมวาระที่สาม ตามข้อกำหนดและขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับ.


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว