2 สหกรณ์เพชรบูรณ์ โชว์คุณภาพ คนตัวเล็กสร้างงานสร้างเงิน


เพิ่มเพื่อน    

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด  อ.หล่มสัก และสหกรณ์ผู้ผลิตผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด  อ.หล่มเก่า ทั้งสองแห่งเป็นสหกรณ์ที่เพิ่งตั้งใหม่เมื่อปี 2558 และ 2559 มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกจำนวนไม่มาก แต่มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างระบบการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำคือเชื่อมโยงเป็นธุรกิจส่งพืชผลทางการเกษตรไปค้าขายกับห้างขนาดใหญ่

 รมช.เกษตรฯ ได้หารือกับนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งทางจังหวัดได้รายงานว่านอกจากมะขามหวานเพชรบูรณ์แล้ว ผลผลิตผักโดยเฉพาะกลุ่มผักอินทรีย์กระแสตอบรับดีมาก ปัจจุบันยังไม่พอจำหน่ายในพื้นที่ จึงเห็นตรงกันว่าโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์นั้นยังมีอีกมาก  โดยเฉพาะรองรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่รักสุขภาพต้องการพืชผักปลอดภัย  โดยสหกรณ์ทั้งสองแห่งนี้สามารถเป็นต้นแบบของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สหกรณ์อื่นๆ สามารถเข้ามาศึกษาและนำไปเป็นแบบอย่างของการสร้างระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี ปลูกพืชผักและผลผลิตการเกษตรเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ และขยายไปในจังหวัดใกล้เคียง รองรับกับตลาดและกระแสบริโภคผักปลอดภัยที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

 “เพชรบูรณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความได้เปรียบด้านอากาศเย็นและใกล้กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกือบตลอดทั้งปี  นอกจากมะขามหวานแล้ว พืชผักที่จังหวัดนี้ก็มีรสชาดที่ดีเช่นกัน   ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนการผลิตผ่านระบบสหกรณ์ จะเห็นจากตัวอย่างคือ  2  สหกรณ์เพิ่งร่วมตัวเมื่อ ปี 2558-59  และแม้จะมีขนาดเล็ก แต่สามารถสร้างระบบการผลิตที่ดี ได้มาตรฐานและครบวงจรตั้งแต่การผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำได้ทั้งหมด  มีเกษตรกรปลูกผักแปลง GAP มีโรงคัดบรรจุ ทำให้สามารถส่งขายยังห้างโมเดิร์นเทรด สหกรณ์ทั้งสองแห่งเป็นตัวอย่างว่าหากสมาชิกช่วยกันผลิตของดี ลำพังการปลูกผักแบบสบายๆ แต่เน้นคุณภาพ ก็สามารถทำให้ตลาดวิ่งเข้ามาหาและสมาชิกมีรายได้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ” รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมสนับสนุนสหกรณ์ที่ทำโครงการดีๆ สร้างอาชีพให้กับสมาชิกเพื่อความอยู่ดีกินดี โดยได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เข้ามาสนับสนุนเป็นทุนให้สหกรณ์นำไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนปลูกผักได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งสหกรณ์ใดที่สนใจสามารถประสานมายังสหกรณ์จังหวัดเพื่อขอใช้เงินก้อนนี้ได้ นอกจากนั้นยังพร้อมที่จะสนับสนุนในด้านวิชาการต่างๆ อีกด้วย เช่น การค้าออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางตลาดให้มากขึ้น

นายวีระศักดิ์ แซ่เถา ประธานสหกรณ์ผักปลอดภัยภูทับเบิก จำกัด กล่าวว่าสหกรณ์ตั้งเมื่อ 2559 ปัจจุบันมีสมาชิก 73 คน จากเมื่อแรกตั้งมีเพียง 32 คน สหกรณ์ได้รวบรวมผักส่งจำหน่ายให้ห้างท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละวันประมาณ  700-800 กก. เป็นผักอินทรีย์และผักปลอดภัย ได้แก่ ผักสลัด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค บัตเตอร์เฮด และผักกาดหอม  ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี เบบี้แครอท ซูกินี มะเขือเทศเชอรี่ ถั่วแขก ถั่วหวาน เป็นต้น โดยสหกรณ์จะรับซื้อผักจากสมาชิกในราคานำตลาดประมาณ  1-2 บาทต่อกก. ในปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวบรวมผัก 3.7 ล้านบาท  ซึ่งก่อนหน้านี้สหกรณ์ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 และได้รับรถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2.2 ล้านบาท ทำให้สามารถส่งผักให้ศูนย์รวบรวมผักของคู่ค้าที่จังหวัดสมุทรสาครได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน

  นายสันติ สายทอง ผู้จัดการสหกรณ์ผู้ผลิตผักน้ำดุกใต้ จำกัด  กล่าวว่า มีสมาชิก137 ราย สมาชิกร่วมโครงการปลูกผักส่งให้กับท๊อป ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน  25 รายประมาณ 200 ไร่   มูลค่าธุรกิจประมาณ  13 ล้านบาทต่อปี โดยจะส่งผักไปที่ศูนย์รวบรวมสมุทรสาคร ในการบริหารจัดการจะเริ่มจากรับออเดอร์ว่าลูกค้าต้องการผักอะไรบ้างเพื่อนำมาวางแผนการปลูกให้กับสมาชิก ทุกแปลงจะต้องผ่านการตรวจสอบและเป็นแปลง GAP  โดยทางทางสหกรณ์จะมีศูนย์ตัดแต่งผักที่ได้มาตรฐาน  มีการตรวจสารตกค้าง และมีถุงบรรจุของลูกค้าภายใต้แบรนด์ “ผักน้ำดุกใต้”


"โควิด" ก็เหอะ จ๋อยเป็นเหมือนกัน! เมื่อเจอ "ฮามาส-ปาเลสไตน์" กับ "อิสราเอล-ยิว" ถล่มใส่กันแหลก

"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน