'ไพบูลย์'ไล่บี้'อนุทิน'รับผิดชอบสอบ'ชาดา'กล่าวหาสส.-สว.ฉ้อฉลศรีธนญชัย มีผลกระทบต่อชื่อเสียง


เพิ่มเพื่อน    


19 มี.ค.64 - นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  ระบุว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยกับพวกฉ้อฉล ศรีธนญชัย โกหก ปลิ้นปล้อน ว่า การที่นายชาดาพูดแบบนั้นย่อมแสดงว่าหมายถึงตนโดยตรง และรวมถึง ส.ส. ส.ว. จำนวน 474 คนที่ร่วมออกเสียงเห็นด้วยกับญัตติที่ตนเสนอ การกระทำของนายชาดา กล่าวหาใส่ความ ให้ร้ายทำให้ตนและ ส.ส. ส.ว. 474 คน เสียหายต่อชื่อเสียง และยังประณามรัฐสภาว่าเป็น สภาโจ๊ก ทำให้นายชาดา มีปัญหาตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่12 ที่ระบุว่า “สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือ ใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือนำเอา เรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด”

นายไพบูลย์ กล่าวว่า และการที่นายชาดา กล่าวอ้างว่าวิปรัฐบาลไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าว่าตนจะเสนอญัตติดังกล่าว ตนได้ทราบจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวิปรัฐบาลปล่อยให้แต่ละพรรคดำเนินการตามอิสระ ไม่มีมติวิปรัฐบาลใดๆ จะเห็นได้จากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอญัตติด้วยวาจา ขอให้รัฐสภาส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ก็ไม่ได้มีการแจ้งขอมติวิปรัฐบาลแต่อย่างใด ดังนั้น ตนในฐานะผู้เสียหายจากการกระทำของนายชาดา จึงขอเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สอบสวนการกระทำของนายชาดา ด้วยเหตุมีการกล่าวหาใส่ความ สมาชิก ส.ส. ส.ว.  เพราะการกระทำดังกล่าว มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชื่อเสียงของ ส.ส. ส.ว. 474 คน และรัฐสภา  

“ผมจึงเรียกร้องมายังหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคภูมิใจไทยจะออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างใด รวมทั้งขอให้ดำเนินการตามมาตรฐานในการดูแลควบคุมสมาชิกพรรคให้มีจริยธรรมและมารยาททางการเมืองด้วย”นายไพบูลย์ กล่าว


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"