วธ.รับไม่ได้กลั่นกรองข้อมูลใช้ประโยชน์'ผ้าขาวม้า' สั่ง วธจ.ระมัดระวัง ตรวจสอบก่อนเผยแพร่


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันนี้ - นายประสพ  เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้นำเสนอข่าวเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 2 เว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยhttps://www.mculture.go.th/travel/ewt_news.php?nid=99&filename=index และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม http://123.242.145.13/album/176299  นำเสนอข้อมูลประโยชน์การใช้งานผ้าขาวม้า ซึ่งมีบางข้อไม่เหมาะสมนั้น กระทรวงวัฒนธรรม ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจุดประสงค์ของการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับศึกษาค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้  อนุรักษ์ สืบสาน และนำไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยจังหวัดต่างๆ จะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลในพื้นที่จังหวัด โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรับผิดชอบรวบรวม กลั่นกรองและตรวจสอบก่อนนำเผยแพร่ และเชื่อมโยงข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม

      นายประสพ  กล่าวอีกว่า กรณีดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่า เกิดจากความผิดพลาดในการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลเก่า เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกลาง นำเอาข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบแล้ว และขอขอบคุณที่มีผู้ท้วงติง และขออภัยที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว 

      " ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลในระบบอีก กระทรวงวัฒนธรรมได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างละเอียด และให้มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไข รวมถึงให้มีความระมัดระวังในการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสม ก่อนการเผยแพร่ทุกครั้ง

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"