เตือนPM2.5'เหนือ-อีสาน'สัปดาห์นี้เกินค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

21 มี.ค.64-กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานสูงสุดและมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีโอกาสได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองจากฝุ่น เช่น ผื่นคัน ตาอักเสบ เลือดกำเดาไหล และโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ หรือผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น เพราะกลุ่มดังกล่าวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป  

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาด (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ควรลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากาก N95 และสวมแว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่น  นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว 
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"