เปิดคำสั่ง 'ผบ.ตร.' สั่ง คฝ. 32,705 นาย ฝึกยุทธวิธีสกัดม็อบ


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค.64 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้มีหนังสือสั่งการลงวันที่ 16 มีนาคม ถึง ผบช.น.,ภ.1-9, สยศ.ตร. , ก. ,ตชด. และ สงป. เรื่องการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ใจความว่า ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 วรรคท้าย บัญญัติให้เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์การชุมนุมสาธารณะและต้องแต่งเครื่องแบบฯ เพื่อแสดงตน และอาจใช้เครื่องมือควบคุมฝูงชนได้ตามที่รัฐมนตรีกำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้หน่วยระดับ บก./ภ.จว. จัดการฝึกทบทวนกองร้อย คฝ. ทุกกองร้อยจำนวน 1 วัน (7 ชั่วโมง) โดยดำเนินการให้เสร็จภายใน เมษายน 2564 ดังนี้

1.1การฝึกให้เน้นแบบ UN

1.2ฝึกการจับกุมที่มีประสิทธิภาพ

1.3ฝึกการเคลื่อนที่ให้อ่อนตัวตามสถานการณ์

1.4ให้สรุปรายงานการฝึกทบทวนเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวให้ ตร. ทราบ ภายใน 7 วัน

หนังสือสั่งการยังระบุอีกว่า ให้ สน./สภ. จัดการฝึกในระดับหมวดประจำสัปดหาทุกสัปดาห์ โดยให้ทำตารางการฝึกเป็นประจำรอบเดือน , ให้หน่วยระดับ บก./ภ.จว. จัดการฝึกประกอบกำลังเป็นกองร้อยเดือนละ 1 ครั้ง

สำหรับกำลังพลที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้ บช.น. จำนวน 23 กองร้อย 3,565 นาย , ภ.1 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.2 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, ภ.3 จำนวน 25 กองร้อย 3,875 นาย, ภ.4 จำนวน 30 กองร้อย 4,650 นาย, ภ.5 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.6 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, ภ.7 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.8 จำนวน 15 กองร้อย 2,325 นาย, ภ.9 จำนวน 18 กองร้อย 2,790 นาย, บก.ตชด. จำนวน 17 กองร้อย 2,635 นาย, กก.ตชด. 43 จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย, บก.สอ.บช.ตชด.(ชาย) จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย,บก.สอ.บช.ตชด.(หญิง) จำนวน 1 กองร้อย 155 นาย, บช.ก. จำนวน 2 กองร้อย 310 นาย รวมทั้งสิ้น 211 กองร้อย 32,705 นาย


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว