พบ25แหล่งภาพเขียนสี


เพิ่มเพื่อน    

  ฮือฮา! กรมศิลปากรพบภาพเขียนสีอายุ 5-6 พันปี จำนวน 25 แห่ง มีภาพเลียงผา แมงป่อง หมาจิ้งจอก ที่ภูเก้า ภูพานคำ และภูเวียง ยกแนวเทือกเขาภูพานเป็นแหล่งศิลปะถ้ำมากที่สุด หนาแน่นที่สุดในประเทศไทย เล็งพัฒนา 'ถ้ำแมงป่อง-ถ้ำทินกร' ที่เที่ยวใหม่ เตรียมใช้วิทยาศาสตร์ตรวจละเอียด-ขุดค้นเพิ่ม

    วันที่ 23 มี.ค. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการสำรวจศิลปะถ้ำ (Rock Art) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ภูเก้า ภูพานคำ และภูเวียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งศิลปะถ้ำในเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเคยมีการสำรวจพบแล้วจำนวน 24 แห่ง และค้นหาแหล่งใหม่ๆ เพื่อนำข้อมูลทางวิชาการที่ได้จากการสำรวจไปใช้เพื่อการศึกษา อ้างอิง และเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ รวมไปถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.ขอนแก่น อุดรธานี และหนองบัวลำภู โดยกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานฯ น้ำพอง อุทยานฯ ภูเก้า-ภูพานคำ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้า และหน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่น ผลการดำเนินงานสำรวจพบแหล่งภาพเขียนสี จำนวน 49 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นแหล่งที่สำรวจพบใหม่ถึง 25 แห่ง ทำให้ปัจจุบันพื้นที่บริเวณแนวเทือกเขาภูพานนี้กลายเป็นจุดที่พบแหล่งศิลปะถ้ำมากและหนาแน่นที่สุดในประเทศไทย
    อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวอีกว่า บางแหล่งมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่สำคัญ เช่น แหล่งภาพเขียนสีถ้ำแมงป่อง มีการสำรวจพบใหม่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง ลักษณะเป็นภาพสีแดงเขียนยาวต่อเนื่องประมาณ 15 เมตร ตลอดแนวผนังหินปรากฏภาพเขียนสีจำนวนมาก เช่น ภาพลายเส้นคดโค้ง ลายจุดประ ลายตาราง ภาพฝ่ามือมนุษย์ ภาพเชิงสัญลักษณ์ ภาพสัตว์ ได้แก่ วัว กวาง แมงป่อง และภาพสัตว์คล้ายตัวเลียงผาหรือตัวเซาลา และแหล่งภาพเขียนสีถ้ำทินกร ลักษณะเป็นภาพสีแดงรูปคล้ายคน รูปสัตว์คล้ายสุนัขจิ้งจอก รูปวัว รูปสัญลักษณ์ และลายเส้นเรขาคณิต อยู่ในแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จ.ขอนแก่น เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่จุดชมวิวหินช้างสี ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง นอกจากนี้ สำรวจพบแหล่งภาพเขียนสีภูตะเภาทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดภูตะเภาทอง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มากถึง 14 แห่ง แหล่งภาพเขียนสีถ้ำพระนาหลวง ในเขต อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวน 12 แห่ง เป็นต้น
    “การกำหนดอายุสมัยจากลักษณะของภาพเขียนสีที่ปรากฏมีทั้งภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ ลายเรขาคณิต ลายเส้นตาราง และภาพเชิงสัญลักษณ์ที่พบนั้น สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ภาพในกลุ่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ราว 6,000-5,000 ปีมาแล้ว และอาจมีการทำต่อเนื่องมาจนถึงราว 3,000-2,000 ปีมาแล้ว อย่างไรก็ดี การกำหนดอายุสมัยของภาพเขียนสีจะต้องมีการดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป โดยเฉพาะการกำหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาค่าอายุสัมบูรณ์ของภาพเขียนสี รวมถึงควรมีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงกับภาพเขียนสี เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์และวัฒนธรรมของผู้คนในสมัยอดีตที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ภาพเขียนสีเหล่านี้ด้วย” นายประทีป อธิบดีกรมศิลป์ กล่าว.

 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"