3ปีพิพิธภัณฑ์ ‘พระเมรุมาศ’ เสร็จสมบูรณ์


เพิ่มเพื่อน    

  อีก 3 ปี พิพิธภัณฑ์พระเมรุมาศเสร็จ "ประทีป" ยกที่เดียวรวมองค์ความรู้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ส่วนพิพิธภัณฑ์พระนครปรับโฉมทันสมัย 14 ห้อง ทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษา.นี้  

    วันที่ 25 มี.ค. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร แถลงผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 110 แห่งการสถาปนา 27 มี.ค.2564 ว่า กรมศิลปากรได้ดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนามรดกของชาติสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทนับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบันได้ขับเคลื่อนการทำงาน มีบทบาทสำคัญด้านทำนุบำรุง สืบสานมรดกของชาติ 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1.ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 2.ด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ 3.ด้านศิลปกรรม และ 4.ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ สำหรับปี 63 ได้ดำเนินแผนงานการอนุรักษ์ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อาทิ การจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2567 การปรับปรุงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถือเป็นการปรับโฉมการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ไทยให้มีความน่าสนใจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้จัดทำหนังสือกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการจัดนิทรรศการภายในหมู่พระวิมาน 14 ห้อง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เม.ย.2564
    นายประทีปกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จ.นราธิวาส ที่รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อสร้างอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการเครื่องทองที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จัดสร้างอาคารคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี รองรับโบราณวัตถุได้ถึง 2 แสนรายการ การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี การปรับปรุงด้านหอสมุด หอจดหมายแห่งชาติ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และการพัฒนาระบบการให้บริการดิจิทัล สำหรับแผนในปี 2565 ได้วางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารและพื้นที่กรมศิลปากร วังถนนหน้าพระลาน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กับพระบรมมหาราชวังสู่วังหน้า ตลอดแนวถนนมหาธาตุ รวมถึงการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต
    " ผลสำเร็จสำคัญในภาพรวมของประเทศไทยเป็นการบูรณาการทำงานในนามของรัฐบาล จนสามารถติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับมา ซึ่งจะมีการส่งมอบทับหลังจาก 2 รายการ ได้แก่ ทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว และปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จากสหรัฐคืนไทยในเดือน พ.ค.นี้ โดยได้เตรียมความพร้อมนำมาจัดแสดงบริเวณพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชม นอกจากนี้ยังมีการผลักดันแหล่งโบราณคดีของไทยขึ้นทะเบียนมรดกโลก ล่าสุด อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ในบัญชีเบื้องต้นมรดกโลกแล้ว ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ระหว่างการจัดเอกสารเพื่อนำเสนอขึ้นมรดกโลกของยูเนสโกในลำดับต่อไป" อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว.

 


สนุกเขาละ "กทม.กับสาธารณสุข" จับชาวบ้านที่ "รอเงก" เป็นเดิมพัน แล้ว "ยักเงี่ยงใส่กัน" ด้วยปัญหาวัคซีน "ขาดตอน"!

ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"