'กกต.'พอใจภาพรวมเลือกตั้งเทศบาลคาดรู้ผลคะแนนไม่เกิน 4 ทุ่ม


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.64-พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีว่า ภาพรวมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้พบว่ามีบางหน่วยเลือกตั้งมีการฉีกบัตร ซึ่งเกิดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอายุมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับคดีอาญาหรือการยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้งนั้น ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่อย่างใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องดำเนินการสืบสวนต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 22.00 น.ของวันนี้

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวว่า เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นทุกหน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็จะส่งผลคะแนนไปที่เทศบาล เพื่อรวบรวมผลคะแนนว่าบุคคลใดบ้างที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในการเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม  กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันคือวันที่ 27 เม.ย. 2564 ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ กกต.จะดำเนินการสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือวันที่ 27 พ.ค.2564 นี้

“กกต.และสำนักงานฯ ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักบริหารการทะเบียน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ปลัดเทศบาล กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ช่วยดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ออกมาลงคะแนนใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง”


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"