"ปลัดศธ."เผยท่าที"ตรีนุช"พร้อมลุยงาน ไม่กังวล


เพิ่มเพื่อน    

 

29มี.ค.64-ปลัด ศธ." เผย ได้รายงาน นโยบายและภารกิจ ศธ. ต่อ รมว.ศธ.คนใหม่ ลั่น "ตรีนุช" ไม่ได้มีความกังวล พร้อมลุยขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างเต็มที่ (มี 1 ข่าวค่ะ) 

 

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อรายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของทุกส่วนราชการในองค์กรหลักศธ.ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัด ศธ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ รมว.ศธ. รับทราบ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน ศธ.เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)โรงเรียนในโครงการSafe Zone Schoolงบประมาณ 577 ล้านบาทใน 12 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สพฐ. เป็นต้น  

           

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนยังนำเสนอแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัด ซึ่ง รมว.ศธ. เห็นด้วยกับการสร้างโรงเรียนดีของชุมชน ที่พัฒนาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีคุณภาพ ขณะเดียวกันตนยังได้นำเสนอโครงการโรงเรียนสีขาว และความปลอดภัยในสถานศึกษา อีกทั้งได้มอบหมายให้สกศ.นำเรื่อง สื่อการเรียนการสอนที่จัดการเรียนรู้ตามช่วงวัยนำเสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาด้วย ทั้งนี้ตนได้รายงานให้ นางสาวตรีนุช รับทราบด้วยว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งได้เริ่มการปรับปรุงไปแล้วเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1-3 แต่ในส่วนของระดับชั้น ป.4-6 ยังดำเนินการไม่เสร็จ และเป็นเรื่องที่ยังคาราคาซัง ดังนั้นจึงเป็นอำนาจของ รมว.ศธ.ที่จะต้องดำเนินการตัดสินใจว่าหลักสูตรของ ป.4-6 จะต้องเป็นหลักสูตรในลักษณะไหนถึงตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด รวมถึงการวางแผนพัฒนาครูในอนาคตที่จะต้องเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้หารือกับ นางสาวตรีนุช ไม่ได้มีความกังวลและพร้อมลุยขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างเต็มที่  


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว