นางสงกรานต์64 ‘รากษสเทวี’ขี่หมู


เพิ่มเพื่อน    

  “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ปี 64 ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหาร โลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ ประกาศปฏิทินหลวง ปีนี้น้ำมาก ข้าวน้อย มหาชนร้อนใจ ด้าน วธ.จัด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" 13-15 เม.ย. ที่สยามพารากอน ชวนสรงน้ำ 10 พระพุทธรูปสำคัญประจำยุคสมัยรับปีใหม่ไทย

    วันที่ 30 มี.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในปี 2564 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ซึ่งเป็นการจัดงานสงกรานต์วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์จะจัดภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของ สธ.อย่างเคร่งครัด และรูปแบบการจัดงานจะสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ช่วยปลูกฝังค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานเทศกาลประเพณี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ  
    รมว.วธ.กล่าวว่า “สงกรานต์วิถีใหม่” เป็นการจัดงานตามแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เช่น งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิด งดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และ “สืบสานวัฒนธรรม” เป็นการอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตามแบบแผนที่ดีงาม เช่น สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งรณรงค์เชิญชวนการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรม
    "วธ.ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด“ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และมีกิจกรรม ณ บริเวณฮอลล์ 1 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์ เช่น พระไภษัชยคุรุนาคปรก พระพุทธรูปฉันสมอ ซึ่งอัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะ นิทรรศการความรู้สาระคุณค่าเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ชุด “สงกรานต์บานชื่น รื่นเริง หรรษา” และชุด “ฟ้อนที” กิจกรรมทางศาสนา “เย็นธรรม เย็นใจ วิถีใหม่วันสงกรานต์” และการเสวนาธรรมจากรายการคลิกใจให้ธรรม ทรูปลูกปัญญา การสาธิตผลิตภัณฑ์ไทย เช่น แกะสลักผักและผลไม้ ร้อยมาลัย น้ำอบไทย น้ำปรุง การออกร้านค้าชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเกรียบว่าว" นายอิทธิพลกล่าว  
    อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามปฏิทินหลวง ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2564 ระบุดังนี้ ปีฉลู (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน) ตรีศก จุลศักราช 1383 ทางจันทรคติเป็นอธิกมาส ทางสุริยคติเป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที นางสงกรานต์ ทรงนามว่า "รากษสเทวี" ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหาร โลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ เป็นพาหนะ
    วันที่ 16 เมษายน เวลา 7 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1383 ปีนี้ วันอาทิตย์เป็นธงชัย, วันจันทร์เป็น อธิบดี, วันเสาร์เป็นอุบาทว์, วันพุธเป็นโลกาวินาศ ปีนี้วันเสาร์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 6 ตัว เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ 0 ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจ ด้วยอาหารแล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก.


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว