กกต.เคาะรับรอง 'รวมไทยสร้างชาติ' เป็นพรรคการเมือง เปิดโลโก้หลอมรวมชาวไทยเป็นหนึ่งเดียว


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคมิติใหม่ ตามที่เสนอก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติ มีชื่อ ว่าที่ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค โลโก้ใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยมสีน้ำเงิน มีแถบ 3 เส้นสีทอง ขาว บนเครื่องหมายหกเหลี่ยม และมีตัวอักษรภาษาไทย "พรรครวมไทยสร้างชาติ" อยู่ใต้เครื่องหมาย ขณะที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดน กทม. 

ส่วนพรรคมิติใหม่ มีนายวิมล สารมโน เป็นหัวหน้าพรรค นายปพน วงศ์ตระกูล เป็นเลขาธิการพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัญลักษณ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติ มีความหมายถึงการหลอมรวมประชาชนชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงโดยยึดถือหลักความมั่นคง และศรัทธาสูงสุด ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขณะที่สีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ คือหลักชัยของประเทศที่ประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ ในฐานะพระประมุขศูนย์ร่วมแห่งจิตใจของชาติไทย สีทองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีขาวหมายถึง ศาสนา ประชาชนชาวไทยยึดมั่นศรัทธา
 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"