'สุรชัย' เชื่อร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ ผ่านวาระ 3 ได้


เพิ่มเพื่อน    

1 เม.ย.64 - ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกมธ. ว่า การประชุมกมธ.วันนี้จะพิจารณามาตราที่เป็นผลกระทบกับมาตรา 9 ซึ่งจากการได้คุยนอกรอบกับผู้แทนกฤษฎีกาเห็นตรงกันว่า ปรับให้สอดคล้องกับมาตรา 9 แล้ว โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาว่าจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญ และให้กระทบกับมาตราที่เหลือให้น้อยที่สุด ดังนั้น ร่างที่ตนจะเสนอให้ที่ประชุม กมธ.พิจารณา คือร่างที่มีการแก้ไขเฉพาะมาตรา 10 และมาตรา 11 ซึ่งทั้ง 2 มาตรานี้ เป็นมาตราที่ระบุถึงรายละเอียดวิธีการทำประชามติ ตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมติที่มาจาก ครม. รวมถึงมติของรัฐสภา และกฎหมายอื่นๆที่ระบุให้ทำประชามติ

นายสุรชัย กล่าวว่า แต่เนื่องจากมาตรา 9 ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบตามกมธ.เสียงข้างน้อย เมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วพบว่าบางประเด็นมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ถือเป็นความยากระดับหนึ่ง เราจึงต้องเขียนกฎหมายให้สอดคล้อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดอย่างมาก เช่น ร่างที่ให้ประชาชนสามารถเสนอทำประชามติ ในมาตรา 9 ไม่ได้บอกว่าต้องใช้จำนวนประชาชนเท่าใด แต่เขียนให้อำนาจ กกต. เป็นผู้กำหนด เราก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ กกต. มีอำนาจกำหนดจนเกินขอบเขต

เมื่อถามว่า สามารถกำหนดกรอบเวลาในกฎหมายได้หรือไม่ว่า กกต. จะต้องจัดทำระเบียบรองรับให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด นายสุรชัย กล่าวว่า ต้องหารือกับผู้สงวนคำแปรญัตติกันต่อไป เพราะมาตรา 9 ไม่ได้ระบุตรงนี้ไว้เลย

ถามอีกว่า ควรกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิเสนอทำประชามติไว้เลยหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ควร อย่างเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนแต่ละเรื่อง เรากำหนดกรอบหลักไว้หมด แต่เรื่องนี้ไม่ได้กำหนดกรอบหลักไว้ ทั้งนี้ จำนวนที่จะกำหนดควรไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเข้าชื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องจำนวนตัวเลขนี้จะไม่ทำให้ร่างตกไป เพราะเราคิดทางออกไว้แล้วด้วยการเพิ่มเป็นข้อสังเกตท้ายรายงานให้ กกต. เป็นแนวทางในการทำงาน

ถามต่อว่าการพิจารณา 2 วัน จะได้ข้อสรุปทันนำเข้าที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ต้องเสร็จ เพราะตนรับปากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไว้แล้ว

ถามย้ำว่าร่างที่ปรับแก้จะผ่านวาระ 3 ได้หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า น่าจะผ่านได้ แต่ต้องดูผลการพิจารณาวันนี้ก่อนว่า กมธ. เสียงข้างมากเห็นด้วยกับตนหรือไม่ 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"