สวธ.จัดรดน้ำขอพรวิถีใหม่ ใช้พวงมาลัยแทน ลดเสี่ยงแพร่เชื้อผู้สูงอายุ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 8 เม.ย.ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ขอพรศิลปินแห่งชาติเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยมีศิลปินแห่งชาติ 14 ท่านเข้าร่วม อาทิ นางผ่องศรี วรนุช นางรัตนา พวงประยงค์ อ.วินัยพันธุรักษ์ น.ส.ชมัยพร บางคมบาง นายประยงค์ ชื่นเย็น รวมถึงศิลปินแห่งชาติใหม่ปี 63 อาทิ นายประเมษฐ์ บุณยชัย นางสุดา ชื่นบาน  
    นายชาย นครชัย อธิบดี สวธ. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์ตามแบบวิถีใหม่ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้วนั้น สวธ. จึงจัดกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมเน้นสร้างค่านิยมไทยเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ

     " สำหรับการจัดงานปีนี้ขอให้แต่ละประชาชนยึดตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของ วธ. และจังหวัด สำหรับการสรงน้ำพระของมีเว้นระยะห่าง ใช้น้ำอบที่เตรียมมาเองเพื่อลดการสัมผัสกับผู้อื่น ส่วนการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย งดการใช้น้ำรดน้ำขอพรสามารถนำพวงมาลัยไปกราบแทน ลดการสัมผัส เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากผู้สูงวัยมีภูมิคุ้มกันน้อยหากมีผู้ได้รับเชื้อโดยไม่รู้ตัวจะทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ ทั้งนี้ สวธ.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางปฏิบัติผ่านสื่อโซเซียลและช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด   "นายชาย กล่าว 

 


        ด้านแม่ผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีลูกทุ่ง) ปี 2535 กล่าวว่า ขออวยพรให้ชาวไทยมีความสุข มีอายุมั่นขวัญยืน สมความปรารถนาทุกสิ่งเนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย แต่ปีนี้ลูกหลานอาจะไม่สามารถเดินทางกลับไปหาพ่อแม่และผู้มีพระคุณได้จากสถานการณ์โควิด แต่สามารถโทรศัพท์และใช้ช่องทางต่างๆ พูดคุยกับครอบครัวได้เพื่อสร้างความสุข แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด อยากให้ทุกคนมัธยัสถ์ รู้จักอดออม เพื่อวันข้างหน้า เพราะไม่รู้จะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นอีกเ พื่อให้มีเงินเก็บในวันข้างหน้า ขณะที่กลุ่มศิลปินสาขาต่างๆ รวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพ ขอให้อดทนกับสถานการณ์ เพราะทุกคนก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน  

 


       ขณะที่แม่เม้า- สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563 กล่าวว่า ปีใหม่ไทยนี้  ขอให้ทุกคนมีความสุข อดทนกับสถานการณ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาที่ผ่านพ้นมา และปีนี้ก็ต้องผ่านพ้นวิกฤติไปได้เช่นกันหากสถานการณ์คลี่คลายก็จะสามารถกลับมาจัดงานสงกรานต์ได้เช่นเคย อย่างก็ตาม อยากฝากถึงศิลปินทุกสาขาอาชีพ ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในสังคมปฏิบัติตามที่รัฐกำหนด มีความรับผิดชอบต่อสังคมอาจจะไม่ถูกใจหรือสบอารมณ์บ้าง แต่ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อสังคมส่วนรวม ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเพื่อประเทศชาติ  

 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว