เปิดคำสั่งนายกฯตั้ง 18 คณะทำงาน จัดหาวัคซีนทางเลือก-ไร้ชื่อ 'อนุทิน'


เพิ่มเพื่อน    

10 เม.ย.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม  ได้เชิญตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการจัดหาวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชน เมื่อ 9เม.ย.ที่ผ่านมานั้น โดยมอบหมายให้นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อหารือถึงแนวทางให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้ง 1.นพ.ปิยะสกล เป็นประธานคณะทำงาน ขณะที่คณะทำงาน ประกอบด้วย 2.นพ.โสภณ เมฆธน เป็นรองประธาน 3.นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 5. ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

6.อธิบดีกรมควบคุมโรค 7.อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 8.ศาสตราจารย์ พิชัย สนแจ้ง9.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 10.นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ 11.พญ.เมชินี ไหมแพง 12.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี 13.นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 14.นพ.นพพร ชื่นกลิ่น 15.นพ.บุญ วนาสิน 16.พญ.เจรียง จันทรโกมล 17. นายประทีป กีรติเรขา เลขานุการ และ 18.ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขานุการคณะทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ เสนอแนวทาง และมาตรการในการจัดหาวัคซีนโควิด สำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน​ ติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีผลตั้งแต่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ปรากฎชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข หรือบุคคลที่มาจากฝ่าย


"โควิด" ก็เหอะ จ๋อยเป็นเหมือนกัน! เมื่อเจอ "ฮามาส-ปาเลสไตน์" กับ "อิสราเอล-ยิว" ถล่มใส่กันแหลก

"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน