10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปี 2561


   

13 ม.ค. 61 – กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยผลสำรวจเรื่องในเรื่อง “ 10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน พบว่า เรื่องที่เด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 ต้องการวอนขอจากผู้ใหญ่ถ้าขอได้ คือ ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน รองลงมาร้อยละ 51.3 ขอให้เรียนเก่งๆ  ร้อยละ 49.2 ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต ร้อยละ 44.5 ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน และร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อยๆ เรียนน้อยๆ

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันเด็กปีนี้ ถ้ามีเรื่องที่ขอจากผู้ใหญ่ได้ 10 อย่าง น้องๆ อยากขออะไรมากที่สุด

1.ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน       ร้อยละ  63.5

2.ขอให้เรียนเก่งๆ            ร้อยละ  51.3

3.ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต ร้อยละ 49.2

4.ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน.ร้อยละ        44.5

5.ขอการบ้านน้อยๆ/เรียนน้อยๆ ร้อยละ       35.9

6.ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน           ร้อยละ35.1

7.ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง           ร้อยละ34.9

8.ขอให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องกินยา            ร้อยละ  34.7

9.ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง  ร้อยละ  33.1

10.ขอให้เลิกตีเด็ก           ร้อยละ  31.9


"ตัวอะไรเอ่ย........... หางอยู่ไทย หัวไปส่ายอยู่นอกประเทศ?" ไม่ใช่หัวเดียวนะ แต่ "ทีเดียว ๒ หัว" เลย

ถอดรหัสเลือกตั้ง "ต้นปี ๖๒"
'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'
คสช.คือกบฏแผ่นดิน?
ยุทธศาสตร์ชาติกับทิศทางโจร