วิ่งฉิว ทล.อัพเดทตัวเลขคนแห่ใช้มอเตอร์เวย์ช่วง ปากช่อง - สีคิ้ว 5วันพุ่ง 102,117 คัน


เพิ่มเพื่อน    

14 เม.ย.64-รายงานข่าวจากกรมทางหลวง(ทล.) โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้รายงานข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานคร ของวันที่ 13 เมษายน 2564 ดังนี้ บนทางหลวงสายหลัก 10 สาย และมอเตอร์เวย์สาย M7 มีปริมาณจราจรขาเข้ารวม 361,136 คัน ลดลง 23.3 % เทียบกับสงกรานต์ปี 2562 ขาออก 426,694 คัน ลดลง 8.4 % เทียบกับสงกรานต์ปี 2562

สำหรับบนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ช่วง ปากช่อง - สีคิ้ว ที่มีการเปิดให้วิ่งชั่วคราวปริมาณรถของวันที่ 13 เม.ย 64 ขาออกมีจำนวน 12,240 คัน สะสมรวมวันที่ 9 – 13 เมษายน 2564  (จำนวน 5 วัน) มีจำนวน 102,117 คัน

ทั้งนี้ในส่วนของปริมาณจราจร วันที่ 13 เม.ย. บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ขาออก ช่วงลำตะคอง มีจำนวน 31,978 คัน สะสมรวมระหว่างวันที่ 9 – 13 เมษายน 2564  (จำนวน 5 วัน) 380,619 คัน เท่ากับว่าในช่วง 5 วันนี้ มีปริมาณรถเลี่ยงไปใช้มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) คิดเป็น 27% ของปริมาณรถขาออกทั้งหมด (รวมปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ และบนมอเตอร์เวย์)


รายงานข่าวจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  แจ้งแนะนำเส้นทางการเดินทางเข้าสู่ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6  ขาเข้า กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 14 - 19 เมษายน 2564  โดยมีเส้นทางที่แนะนำ ดังนี้
1.รถที่เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 201 สาย ชัยภูมิ - สีคิ้ว  เข้าเขต อำเภอสีคิ้ว ก่อนถึงทางแยกต่างระดับสีคิ้วประมาณ 5 กิโลเมตร  ที่ กม. 5+400 จะเจอทางเบี่ยงซ้าย เข้าสู่ มอเตอร์เวย์ M6

เดินรถตามเส้นทางเข้าสู่มอเตอร์ M6 ตามทิศทางและป้ายแนะนำที่ติดประชาสัมพันธ์ไว้  เดินทางบนถนนมอเตอร์เวย์ M6 ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ออกถนนมิตรภาพ ที่ กม.65 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง เพื่อเดินทางเข้า กรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)

2.รถที่เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 24 สาย อุบลราชธานี - สีคิ้ว ถึงทางต่างระดับสีคิ้วให้ขับรถตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 201 สาย สีคิ้ว - ชัยภูมิ ระยะทางอีกประมาณ 7.500 กิโลเมตร จากทางต่างระดับสีคิ้ว และไปกลับรถที่ กม.7+500 สาย 201 เพื่อกลับรถเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M 6 ตามคำแนะนำข้อที่ 1                                            

3.รถที่เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากจังหวัดนครราขสีมา ให้เบี่ยงซ้ายเข้าทางคู่ขนานก่อนถึง ทางต่างระดับสีคิ้วตามป้ายแนะนำที่ติดตั้งประชาสัมพันธ์ไว้ เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 201 สาย สีคิ้ว -ชัยภูมิ แล้วเดินทางต่อตามคำแนะนำข้อที่ 2  (เปิดให้บริการ เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น)      

อย่างไรก็ตามโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้ติดตั้งป้ายแนะนำตลอดเส้นทางก่อนเข้าสู่ M6 (ขาเข้า กทม.) เพื่อให้ประชาชนผู้เดินทางสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน


ป่วย-เป็นโรค ๓ แข็ง "ไหล่แข็ง-คอแข็ง-บ่าแข็ง" ร้าวลามลงไปถึงสันหลัง นอกนั้่น "นิ่มป๋อย" ทั้งเนื้่อ-ทั้งตัว เหมือนยางรถแตก ยังดีนะ ที่ใจยังเต้นแขม็บๆ

เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"